Naar onderwijs dat werkt voor ons. Teamleden, kinderen én ouders bepalen samen hoe we inzetten op autonoom, verbonden en persoonlijk leren.

Het initiatief

Met dit initiatief roosteren we ons team structureel vrij om te professionaliseren. Daarbij leggen we de focus op autonoom leren en co-teachen. Het professionaliseren wordt begeleid door een externe partner. We gaan aan de slag met lerende teams: we leren van en met elkaar. Er zal ook onderzocht en bepaald worden welke (ICT-) middelen leerkrachten en leerlingen ondersteunen bij het autonoom leren.

De vernieuwing

- Beweging krijgen in de eerder traditionele manier van (hard) werken bij ons team. Van het bepalen voor onze leerlingen wat ze moeten leren, hoe ze dat moeten leren, met wie, waar en wanneer ze dat moeten leren naar leerlingen begeleiden in het leren in eigen handen nemen.
- De traditionele schoolorganisatie aanpassen aan de noden van het team, ten goede van onze kinderen. We zetten in op de flexibele schoolweek.
- Het professionaliseren in lerende teams, waarbij naast van externen, ook en vooral geleerd wordt van en met elkaar.

Waarom en hoe?

- Met de flexibele schoolweek, waarbij tijd wordt vrijgemaakt om te professionaliseren, wensen we tot een gedragen visie te komen met daaruit voortvloeiende concrete acties/werkwijzen en samen te groeien naar meesterschap.
- Wekelijks wordt ons leerkrachtenteam 4 uren klasvrij gemaakt. We gaan in overleg, we organiseren intervisies met concrete leervragen inzake co-teachen en autonoom leren, we bereiden samen lessen voor, we organiseren opleidingen en reflecteren over onze klaspraktijk. We laten ons voor die wekelijkse overlegmomenten professioneel begeleiden door Lisa Verhelst van 'Dagelijks Leren'.

Resultaten

- We hopen op een gedragen visie rond autonoom leren met leerkrachten die vaardig zijn in het bieden van autonomie-ondersteunend onderwijs.
- We wensen dat leerkrachten en leerlingen graag naar school komen, graag leren en hun leerproces zelf in handen nemen.
- We wensen ook onze ouders te betrekken bij deze manier van werken.

Tips & tricks

- Vertrek van wat al goed gaat.
- Werk vanuit erkenning, waardering en gelijkwaardigheid.
- Ondersteun leerkrachten in het maken van kleine, concrete stappen waarbij succeservaringen kunnen benoemd én gevierd worden.

Materiaal

We gebruiken op dit moment een gesloten digitale omgeving met MS Teams, waarin alle documenten en verslagen bewaard worden.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren