Modularisering van de opleiding binnenvaart (BSO derde graad) in GO! De Scheepvaartschool

Het initiatief

Om op een adaptieve manier in te spelen op de innovaties in de sector, stapten we in 2017 in het systeem van duaal leren. Onze leerlingen van 5 en 6 BSO Rijn- en binnenvaart zijn zes keer per jaar gedurende drie weken aan boord van een schip. Zo leren we hen de échte wereld van de binnenvaart grondig kennen. Ook de weken die zij op school doorbrengen willen we interessanter, nuttiger en boeiender organiseren. Daarom plannen we een modularisering van hun vakken.

De vernieuwing

We streven naar een eigentijdse invulling van het arbeidsmarkt gericht onderwijs. Daarbij leggen we de lat hoog voor onszelf en voor de leerlingen. Op die manier beantwoorden we aan de voortdurend wijzigende noden van de binnenvaartsector, waar meer en meer technologische en andere innovaties hun intrede doen.

Waarom en hoe?

We willen impact hebben op de motivatie van onze jongeren. We willen vermijden dat ze vroegtijdig afhaken en ongekwalificeerd de school verlaten. We zullen werken met modules om de interne samenhang tussen de leerdoelen te versterken. We eindigen elke module met een competentiegerichte manier van evalueren om de leerlingen de nodige tussentijdse succeservaringen te laten ervaren.

Resultaten

We zitten nog in de voorbereidingsfase, maar we merken toch al heel positieve effecten. Zo zijn heel wat leerkrachten actief aan het denken gezet over de leerdoelen en over de manieren om ze te bereiken met de leerlingen. Daarbij legden ze spontaan contacten met schippers en andere betrokkenen uit de sector.

Bovendien hebben we de leerplannen afgetoetst aan de nieuwe beroepskwalificaties voor matroos, stuurman en schipper. We hebben ons pakket voorziene modules hierop nu reeds afgestemd waardoor we de evoluties in de sector op de voet kunnen volgen.

Tips & tricks

Co-creatie!

Het samen nadenken over de doelen en de manieren om deze doelen te benaderen, is een bijzonder waardevol proces. Soms is het resultaat helemaal anders dan wat we vooraf bedachten, maar dat maakt het nu net interessant. Onze school is dankzij dit project meer een lerende organisatie geworden dan voorheen.

Kwaliteitszorg!

Probeer voortdurend te werken aan de kwaliteit. Bij elk proces doorliepen we de PDCA-cirkel: Plan/Do/Check/Act. We hebben ons in de voorbije periode laten doorlichten door een extern auditbureau (Bureau Veritas). We ontvingen op basis van de audit, waarbij ook dit project aan bod kwam, het officiële logo van Certified Training Institute.

Materiaal

Beroepskwalificatiedossiers, allerlei publicaties over de binnenvaart, voorbeelden van scholen in het buitenland,...

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren