Meervoudige intelligentie

Het initiatief

Wij geloven dat elk kind een talent heeft en het is ook deels onze taak om deze talenten te ontdekken en te laten ontplooien. Daarom nemen wij in 1ste graad ‘Meervoudige Intelligentie Test’ af om de talenten en de interesse gebieden van onze leerlingen te ontdekken.

De vernieuwing

Wij geven de thema’s die horen bij de vakken zoals mens & samenleving, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, artistieke vorming,… vanuit de theorie van meervoudige intelligentie. Deze theorie is in 1983 geïntroduceerd door Gardner, een Amerikaanse psycholoog, werkzaam aan de Universiteit van Harvard. In de theorie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende intelligenties. Er worden ten minste acht intelligenties onderscheiden: verbaal/linguïstische, logisch/mathematische, visueel/ruimtelijke, muzikaal/ritmische, lichamelijke/kinesthetische, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en natuurgerichte intelligentie. Gardner benadrukt dat elk individu een ander brein heeft en informatie op een andere manier opslaat. Ieder mens heeft altijd wel één of meerdere intelligenties waarin hij uitblinkt. Gardner kijkt hiermee dus verder dan de traditionele IQ-testen, waarin te weinig rekening gehouden wordt met de verschillende dimensies. Deze theorie past heel goed bij de visie van onze school, omdat zowel Gardner als Lucernaconcept een holistische kijk op kinderen hebben.

Waarom en hoe?

Hoe hebben we deze theorie vormgegeven op school? We trachten dat de leerlingen door middel van deze testen zichzelf beter leren kennen en gepaste leerstijl aanleren en toepassen. Later willen we ook verschillende thema’s bepalen en elk thema enkele weken in de klas aan de orde stellen. Meer concreet: “De introductie van het thema kan door middel van algemene lessen gedaan worden, de kinderen verdiepen zich in het onderwerp vanuit verschillende verwerkingsopdrachten: MI-opdrachtenkaarten. Elke opdracht spreekt een andere intelligentie aan. Hierdoor is er voor elk kind wel een opdracht waar het zich prettig bij voelt. Om de kinderen te stimuleren ook de andere opdrachten te doen, vindt er regelmatig een evaluatie moment plaats, waarin iedereen vertelt wat het heeft gedaan en geleerd.”

Resultaten

We trachten dat de leerlingen door middel van MI-testen zichzelf beter leren kennen en gepaste leerstijl aanleren en toepassen. Vooral bij het kiezen van de basisoptie in 2de jaar en bij het kiezen van een nieuwe studierichting in het begin van 2de graad zullen deze testen een belangrijke rol spelen. Wij willen niet enkel de leerlingen doorverwijzen ahv studieresultaten, maar ook rekening houden met de talenten en interesse.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren