Mak(k)ers aan de slag

Het initiatief

Met onze werking integreren we maakonderwijs en de 21e eeuwse vaardigheden 'computationeel denken' en 'digitale competenties' in het huidige curriculum van de leerlingen van het secundair onderwijs. We geven hen op deze manier een voorsprong in hun verdere loopbaan en leveren ondernemende, zelfstandige, zelfredzame, nieuwsgierige studenten af. De klemtoon ligt op het proces en niet op het product. Het uiteindelijke doel is om de uitdaging van de sociale en digitale kloof tussen kansarme en kansrijke studenten op een concrete manier aan te pakken.

De vernieuwing

Wanneer in Belgische scholen ‘maakonderwijs’ wordt ingericht, is het doelpubliek vaak leerlingen met een hogere SES score. Wanneer scholen met een grootstedelijke context hierin achterblijven, zal de onderwijskloof alleen nog maar meer vergroten. Het idee op zich is dus niet nieuw, maar het doelpubliek is dat wel.

Waarom en hoe?

Onze doelstelling is het wegwerken van de sociale ongelijkheid in het onderwijs. We willen leerkrachten en hun leerlingen wegwijs maken in het lasercutten, 3D printen, programmeren... Deze technieken vormen geen doel op zich. Het doel is om probleemoplossende vaardigheden van secundaire leerlingen met een lage SES score aan te wakkeren en op deze manier de achterstand weg te werken.

Resultaten

De voorlopige resultaten tonen aan dat leerlingen met een lage SES score onvoldoende ICT vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen doordat zij thuis vaak niet over de nodige middelen, laptop, computer of internet, beschikken. We merken echter wel een grote intrinsieke motivatie om deze vaardigheden bij te leren, omdat er een concreet einddoel aan verbonden is. Tijdens STEM lessen wordt gewerkt aan het ontwerpen van een 3D puzzel uit hout, elektrische schakelingen in de lessen fysica worden concreter gemaakt met behulp van een introductie tot Arduino, stop motion software wordt gebruikt om een kerstfilmpje te maken tijdens de lessen Engels.

Resultaten bij gelijkaardige werkingen in het buitenland (GarageLabs, Spanje) tonen aan dat intrinsiek motivatie van de leerlingen wordt verhoogd door procesgericht ontwikkelen.

Tips & tricks

Hoewel de klemtoon op het proces ligt, zorgen wij ervoor dat het beoogde eindresultaat goed gecommuniceerd wordt. Leerlingen worden getriggerd door wat ze uiteindelijk proberen te bereiken. Daardoor zijn ze extra gemotiveerd om te investeren in het proces.

Materiaal

Dit is uiteraard afhankelijk van wat we aanbieden.
We werken met volgende machines:
- Lasercutter
- Vinylsnijder
- 3D-printer
- SamLabs
- Scratch
- Tinkercad
Materialen
- MDF-hout
- Textiel
- Flexfolie

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren