Make Connection - Tell Your (Digital) Story

Het initiatief

In het project 'Make connection, tell your (digital) story' introduceren de leerkrachten innovatieve technologieën die de leerlingen helpen om verhalen in beeld te brengen, waardoor zij verbindingen kunnen leggen tussen elkaar, tussen historische periodes, tussen verschillende culturen. Deze klasprojecten connecteren ook uiteenlopende doelstellingen in ons nieuwe leerplan media-educatie met aandacht voor vertellingen, relationele vaardigheden, kunstzinnigheid en cultureel bewustzijn.

De school wil met dit initiatief de leraren stimuleren om mediatoepassingen aan te wenden die voor hen tot nu toe ongekend zijn. Op deze wijze integreren zij enkele doelstellingen uit het leerplan en blijven zij toch trouw aan het comprehensieve karakter van de steinerpedagogie, waarbij cognitieve, kunstzinnige en praktische activiteiten met elkaar verweven worden.
Met dit pilootproject in de eerste graad kunnen de pilootvestigingen onderzoeken hoe de leerlingen op gedifferentieerde wijze met media en digital stories aan de slag kunnen gaan en
zo de leerinhouden van uiteenlopende vakken kunnen verdiepen.

De vernieuwing

De nieuwe connectie zit hem in de creatieve manier waarop de leerlingen met moderne media uiteenlopende expressievormen (animatie, plastisch werk in 2D en 3D, muziek, zang, dans, woordkunst ...) integreren en hun mediaproject zelf vorm geven. Het maken van een digital story is een nieuwe piste. Het gebruik van ICT tot de leeftijd van 14 jaar was tot kort nog minimaal aanwezig in onze scholen. Daarbij zal de participatie van leerlingen, als deelnemer van hun eigen leerproces, verhogen.

Waarom en hoe?

Het project 'make connection, tell your (digital) story' geeft de gelegenheid om zowel leraren als leerlingen actief te betrekken bij de uitbouw van een mediaconcept op hun school, waarin de visie op het gebruik van ICT in levendige dialoog komt. Het creëert de mogelijkheid om meerdere doelstellingen uit verschillende vakdisciplines te combineren en de klassieke voorliefde voor vertellingen en verhalen via hedendaagse technieken uit te drukken.

Dit praktisch georiënteerde pilootproject is geschreven voor de verhalenvertellers van morgen en toetst de nieuwe visie rond mediaeducatie onmiddellijk aan de klaspraktijk. Via een reeks workshops versterken de leerlingen hun digitale skills en leren ze deze gericht en expressief in te zetten in een eigen vormgegeven creatief project.

Resultaten

We hopen in eerste instantie dat dit project een uitnodiging is voor de leerlingen om bewust en creatief met media om te gaan. De impact van dit project zou kunnen zijn dat jongeren een tool ontdekken om ook een eigen reflectie/standpunt vorm te geven.

Op het niveau van de leraren hoopt de school een professionalisering op vlak van mediaeducatie te bewerkstelligen en hen meer inzicht te laten verwerven in de leerlijn media. Zo hopen we dat we het enthousiasme bij leraren kunnen aansporen om innovatieve didactische werkvormen eigen te maken en daarbij de kern van de steinerpedagogie eerder te verrijken en te versterken, dan die te verlaten en te verzwakken.

Tips & tricks

Dat 'storytelling' tegenwoordig als 'hype' omschreven wordt, is niet toevallig. Het biedt mensen al honderden jaren een manier om verbinding te maken met elkaar, maar ook met hun omgeving en zichzelf. Onze huidige, digitale maatschappij heeft ondanks zijn 'social' doel, vaak een isolerend effect. De oplossing ligt niet verborgen in het afzweren van alle digitale media; onze maatschappij kan inmiddels niet meer zonder. Met dit project willen we trachten naar het terugvinden van de connectie met elkaar, de omgeving en onszelf via digital storytelling. Interessante bronnen hiervoor zijn:

https://thefatlady.be/nl/content-max-index-detail/zelf-aan-de-slag-met-…
https://www.switch.be/blog/digital_storytelling_in_de_klas/
https://mediawijs.be/digital-storytelling-pass-it-on
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/zo-maak-je-je-eigen-stop-motion-a…
https://www.raoulservais.be/site/waf-2/
https://www.tulipanimation.com
https://www.youtube.com/watch?v=54aA1T-U9Bk&feature=youtu.be
https://vimeo.com/78254514

Materiaal

- Formats die gebruikt en onderzocht zullen worden zijn: Kamishibai (unplugged), verhalen maken met praat- en tekenapp's, screencast, cut-out animation, stop motion,... Ook verhalen voor sociale media kunnen ter sprake komen, zoals vloggen, bloggen, social video, podcasting, ...- Brochure van de Bund der Freien Waldorschulen (vertaald door de Pedagogische Begeleidingsdienst) 'media-educatie vrije scholen'.
- Studiedag voor leerkrachten met Uwe Buermann; media-expert.
- Mogelijke samenwerking met het ABC-huis (Brussel) en het Entrepot (Brugge).
- Kamishibai (unplugged)
- De mogelijkheden die ICT en het internet bieden zullen ontdekt worden via audio, video, foto en/of tekst (of mengvormen).

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren