LOKAAL - vakoverschrijdend werken in een outdoor en community-based context

Het initiatief

Met het project 'lokaal' willen we onze kinderen laten kennismaken met en leren van de lokale gemeenschap en de ruimte buiten het klaslokaal. We trekken erop uit om nieuwe betekenisvolle en alledaagse dingen te ontdekken in de natuur, het dorp, de stad... We laten het leren in leergebieden los en werken projectmatig en vakoverschrijdend.

Deze manier van leren moet zijn ingang vinden in elke klas omdat we er van overtuigd zijn dat het een enorme meerwaarde biedt voor het welbevinden van leerlingen en leraren.

De vernieuwing

Enkel leren 'binnen' het klaslokaal doet het niet meer. We moeten de schoolomgeving breder gaan benutten om tot betekenisvol leren te komen. We willen intensief samenwerken met de mensen, organisaties en bedrijven in de buurt. Door steeds meer de buitenwereld in te trekken en de buitenwereld ook in de school uit te nodigen, willen we bruggen slaan tussen de lokale gemeenschap en onze school. We kunnen zoveel van elkaar leren.

Waarom en hoe?

We hebben gemerkt dat leerlingen actiever, met meer motivatie en soms ook gewoon beter leren als ze actief bij het leerproces betrokken worden en meer kansen krijgen om te leren van alledaagse, realistische dingen. Door met hen naar het bos te trekken om te rekenen, de straten te benutten om aan de slag te gaan met taal, een stad te bezoeken op zoek naar kunst en cultuur... beklijft wat de leerlingen leren veel beter. We merken een duidelijke verbetering van het welbevinden van zowel de leerlingen als de leraren.
We werken gestructureerd en gefaseerd. De ervaring leert ons dat een goede voorbereiding zeer belangrijk is voor het doen slagen van een project. Bovendien vinden we het belangrijk dat alle betrokkenen: leerlingen, leraren, ouders... optimaal geëngageerd worden en mee kunnen groeien in dit proces.

Resultaten

Het meest zichtbare resultaat dat we nu al zien is dat de school echt leeft. Er is altijd een aangename bedrijvigheid op school. Er wordt anders gekeken naar tijdsindeling en vakken en leraren komen los van hun routines. Bij de leerlingen merken we dat ze sterker gemotiveerd zijn en dat er een verhoging is van het welbevinden.

Tips & tricks

De belangrijkste tip die we kunnen geven is: zorg voor een goede voorbereiding!

Het is heel belangrijk dat de leraren die deze projecten begeleiden goed het doel voor ogen houden en zich specialiseren in de materie die ze willen onderwijzen, werkvormen die ze kunnen inzetten en coachingstechnieken. Je rol van leraar verandert plots in de rol van coach. Je hebt minder houvast en je moet durven loslaten. Deze manier van onderwijzen is immers veel minder voorspelbaar dan het oude vertrouwde onderwijzen in de klas!

Het vraagt tijd om de omslag te maken van het klassieke onderwijzen in de klas naar het vakoverschrijdend werken in de wereld. Neem voldoende tijd zodat je in dit proces kunt groeien!

Materiaal

Hoewel er geen specifieke of andere materialen nodig zijn om op deze manier te werken, zijn wij wel gestart met het uitbouwen van een outdoor lokaal. De bedoeling van dit lokaal is om een extra ruimte te hebben die de verbinding wordt tussen de lokale gemeenschap en de klas, een plaats waar mensen (leerlingen en externen) elkaar kunnen ontmoeten.
De wereld is van iedereen! Meer heb je eigenlijk niet nodig om outdoor te leren.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren