Leeronderneming Wood-You

Dit is het filmpje dat onze leerlingen hebben gemaakt over onze leeronderneming.
Het initiatief

Wood-You is de houtafdeling van De Prins Diest, een school die deel is van de GO! scholengroep ADITE.

Onze visie en werking is gebaseerd op de basisvisie van ADITE, die wij hebben uitgebreid en aangepast naar enerzijds de noden die wij bij onze leerlingen zagen en anderzijds de vragen vanuit de houtindustrie.

Daarom hebben wij ervoor gekozen een leeronderneming op te richten waar leerlingen in een contextrijke omgeving kunnen groeien. Niet enkel de houttechnische aspecten komen daarbij aan bod, maar ook de nodige sociale interactie en softskills om te leren omgaan met klanten en leveranciers.

Een speerpunt voor ons is de doorgedreven integratie van de verschillende vakken binnen onze projecten. We willen in het teken van contextrijk onderwijs ervoor zorgen dat de vakken die leerlingen vaak als minder "nuttig" ervaren hun toepassing krijgen in de houtprojecten die zij maken. Ze ervaren dat deze vakken niet enkel nuttig, maar nodig zijn.

De vernieuwing

Het ultieme doel van dit project is de leerlingen hun eigen leerproces te laten vastpakken en hier als zelfstandige, beroepsfiere vakmannen of vrouwen uit te komen.

In plaats van hen een vast schema van te reproduceren kennis voor te schotelen, gaan zij zelf aan de gang met hun projecten. Zodra zie hierbij vastlopen gaan zij zelf de vraag moeten leren stellen hoe tot bepaalde oplossingen te komen.

Onze leerlingen gaan projecten van A tot Z volledig dragen. Van het eerste klantencontact, opmaken van offerte, schetsen, maken van aanpassingen, prijs opvragen bij leveranciers, doen van bestellingen, uiteindelijk de productie, oplevering, maken van de facturen en nazorg.

Om dit allemaal tot een goed einde te brengen, hebben zij buiten hun hout-technische vakken evenzeer de steun van hun leerkrachten algemene vakken nodig.

Wij werken met een digitale tikklok. Onze leerlingen kunnen flexibel hun uren inplannen, naar wat hen het beste lijkt en zij kunnen kiezen wanneer ze aan welk aspect van hun project werken.

Verder zorgt een duidelijke identiteit (logo, naam, uniform) voor de nodige samenhorigheid en trots.

Waarom en hoe?

De cijfers spreken voor zich. Als we zien hoeveel ongekwalificeerde uitstroom er is in ons onderwijs en als we zien hoe gedemotiveerd zowel leerlingen als leerkrachten zijn, moeten we actie ondernemen.

Ondertussen leven we in een maatschappij die heel andere dingen van ons verwacht dan pakweg 20 jaar geleden. We willen de betrokkenheid van onze leerlingen verhogen en hen met hun twee voeten stevig in het leven zetten.

De leerkracht mag niet meer gereduceerd worden tot enige bron van kennis, maar moet de leerlingen coachen in het leren omgaan met hun omgeving, informatie en intermenselijke relaties.

De leerling als drijvende kracht, de leerkracht als coach.

Resultaten

We merken dat de leerlingen minder tijd verliezen doordat ze steeds op hun eigen tempo te werk kunnen gaan.

Wij hebben geen onderscheid meer tussen de verschillende klasgroepen, ook heeft een klasgroep geen specifieke leerkracht meer, maar staan we fulltime in co-teaching. Daardoor kennen onze leerlingen veel beter en volgt er een natuurlijke vertrouwensband.

De grotere betrokkenheid zorgt voor een korte doorlooptijd van projecten, een betere kwaliteit van het afgeleverde werk en maakt het mogelijk om iedereen op zijn eigen tempo te laten evolueren.

Verder zijn er duidelijk minder tuchtproblemen, is het welbevinden van de leerlingen gestegen en merken we een aanzienlijke toename van vrouwelijke leerlingen in een afdeling die traditioneel tot de harde "mannelijke" sector behoorde.

Tips & tricks

- Vertrek altijd vanuit de leerling en laat de oude gebaande paden los.

- Onze leeronderneming heeft zijn eigen logo, dat ook op de kledij van de leerkrachten en leerlingen staat. Dat geeft een gevoel van eenheid.

- Wij hebben veel bereikt door in te zetten op een sfeer van openheid en vertrouwen.

Materiaal

Wij werken vooral met projectplanningen, waarin de leerlingen zelf kunnen bepalen wanneer ze wat doen. De cursussen zijn digitaal zodat ze altijd en overal voor de leerlingen toegankelijk zijn.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren