Leerlijn programmeren in het TSO (Technologische Wetenschappen Engineering & Mechatronica)

Het initiatief

Op TISM zijn we via intern en extern (UCLL, PXL) overleg een “leerlijn” aan het uitwerken voor alles wat te maken heeft met programmeren computationeel denken. De nieuwe leerplannen
van de eerste graad gaan hier al heel erg diep op in. De verwachting is natuurlijk dat in de tweede en derde graad dit gaat doorgetrokken worden (bevestigd door Prof. Frank Neven,
UCLL). Hiervoor hebben we nood aan de nodige HW en SW tools die we via de KBS deels kunnen financieren.

De vernieuwing

Als je "leerlijn programmeren" loslaat op vind je voornamelijk Nederlandse sites en dan nog vooral gericht op het basisonderwijs. Ook voor de eerste graad is er best wel al wat te vinden.
Maar een volledige leerlijn voor het secundair onderwijs, is nog nergens “gedocumenteerd”.

Waarom en hoe?

Als je gaat kijken naar de 21ste eeuwse vaardigheden zal "computational thinking" een voorname rol gaan spelen in de ontwikkeling van technische profielen. We zetten hier al een
aantal jaren op in via de GIP van onze 6IW leerlingen (IoT projecten, aansturing servo drives vanuit beeldverwerkingssoftware, etc.). De positieve feedback die we hierover krijgen vanuit het hoger onderwijs en de industrie versterken deze visie die we nu aan het uitwerken zijn. We zetten als school ook heel erg in op de digitale vaardigheden. Om dit te ondersteunen geloven we heel erg in het BYOD project wat momenteel uitgerold wordt. Ook wordt er zwaar ingezet op het gebruik van de Office365-tools (Teams, OneNote, Outlook, PowerAutomate; PowerApps). Ook door deze initiatieven proberen we een antwoord te bieden aan de vraag naar nieuwe lesvormen (Flip-the-classroom, differentiërend werken, ...). Natuurlijk kunnen we deze middelen ook gaan aanwenden om onze "leerlijn programmeren" te ondersteunen! Het spreekt voor zich dat een stabiele IT-infrastructuur essentieel is voor deze manier van werken. Hier wringt het financiële schoentje nu een beetje. Deze investeringen zorgen er ook voor dat we op ICT gebied minder investeringen kunnen doen naar HW en SW tools om onze "leerlijn programmeren" waar te kunnen maken.

Resultaten

Leerkrachten op de eerste graad zijn al volop bezig met het uitwerken van projecten met de reeds aangekochte hardware. Tevens kunnen we uit de nieuwe leerplannen (voor de STEM gerelateerde richtingen) van het vernieuwd secundair onderwijs afleiden dat onze visie omtrent "programmeren" hierin perfect gevolgd wordt!

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren