Leerkrachten, ouders: Zet je EF-bril op!

Het initiatief

Binnen onze school zetten we bij klein en groot in op zelfsturend leren. Om dit verhaal te versterken willen we inzetten op de executieve functies bij al onze leerlingen, door de leerkrachten én de ouders hier in onder te dompelen.

Aangezien onze school een gemengd publiek heeft, is er een groep ouders die niet betrokken is. We stellen vast dat dit de ouders zijn van onze meest kwetsbare leerlingen.

We zochten naar een manier om ook van deze ouders onze bondgenoot te maken.

De vernieuwing

In onze school zetten we het hele jaar door in op ouderbetrokkenheid. Vaak doen we dit informeel, om ouders te laten proeven van wat hun kind op onze school doet. Om het contact tussen de school en hen te versterken en de drempel te verlagen.

We willen hier nog sterker op inzetten door de ouders actief te betrekken in de ontwikkeling van hun kind = onze leerling. Door de ouders hier ook in te vormen, krijgen deze specifieke leerlingen nog meer kansen om nog verder te ontwikkelen. We willen ouders sterker maken om hun kind van thuis uit op te volgen, te helpen en te ondersteunen waar nodig.

Waarom en hoe?

Om alle leerlingen alle kansen te geven om te evolueren, willen we focussen op het versterken van de executieve functies.

Om hier in alle klassen mee aan de slag te kunnen gaan, worden alle leerkrachten bijgeschoold. We vormen 2 leerkrachten om tot coach: kleuter en lager.

Om het verhaal te laten slagen en nog sterker te maken, schakelen we ook de ouders in. Om dit vorm te geven, gaan we de samenwerking aan met LIGO.

Leerkrachten en ouders zetten hun EF-bril op!

Resultaten

Door de intensieve nascholingen binnen het team, krijgen leerkrachten meer expertise.
Door de ouders van onze meest kwetsbare leerlingen te betrekken en te ondersteunen, krijgen de leerlingen een sterkere thuiscontext.
Door deze intensieve begeleiding willen we streven naar het sterker maken van onze leerlingen, zodat ze in het vervolgonderwijs en latere leven meer slaagkansen hebben.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren