Krachtig Samen

Het initiatief

Samen met onze nieuwe collega's van Het Noordveld willen we onze krachten ontdekken en inzetten om krachtig onderwijs te kunnen aanbieden. Daarvoor hebben we vernieuwde energie nodig en doorheen dit project willen we zoeken hoe we beide teams sterk in welbevinden kunnen maken om dit te kunnen uitstralen naar onze leerlingen, ouders, netwerkpartners.

De vernieuwing

Het project is teamoverschrijdend

Waarom en hoe?

Door in te zetten op een gezondheidsbeleid op school, willen we het welbevinden en de veerkracht van onze teamleden proberen te verhogen. We willen een cultuur creëren waar openheid en warmte centraal staan in het praten over welzijn. We zullen hiervoor het draagvlak proberen te verbreden en engagement stimuleren. Zo hopen we nog meer rust en ruimte te vinden om de schoolse en sociaal-emotionele noden van onze leerlingen te gaan stimuleren.

We startten dit verhaal met een Kick-off op 23 sept 22 voor het personeel van de nieuwe VZW en onze dichte professionele netwerkpartner MFC Viro. Op 30 sept, in de voormiddag van onze pedagogische studiedag, organiseerden we een teamoverstijgende teambuilding met inhoudelijke tips en tricks naar preventie van stress.

Resultaten

Onze verwachtingen: warme samenwerkingsverbanden tussen de teamleden van de beide scholen/stressreductie bij onze medewerkers en versterken van hun welbevinden

Materiaal

teambuilding Stresskippen van Urban Event Lab

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren