Knipje en Oogje Update 2.0

Geen workshop mogelijk omdat externen niet mogen komen? Geen nood! Juf Daniella en juf Veerle volgden online navorming en leenden een box uit van Odysee Hogeschool om ZELF de workshop te geven. De leerlingen van het vijfde vonden het alvast super!
Het initiatief

We werken aan een leerlijn media in basisschool de Knipoog waar alle Zill-doelen gevarieerd aan bod komen. In dit project willen we onze sterktes en zwaktes onder de loep nemen en zoeken we naar innovatieve workshops en materialen om onze kennis rond het gebruik van media binnen het team te versterken en onze leerlijn aan te vullen.

We kozen voor materialen en workshops die ons helpen aan de doelen te werken waar we minder vertrouwd mee zijn en waar we als school het minst sterk in zijn. We kozen voor workshops rond audio-visuele technieken als filmpjes maken, geluid-en beeldverwerking en de moderne programmeertechnieken.

De vernieuwing

Tot nu toe investeerde de school vooral in hardware, maar we voelen de nood om tijd en geld te steken in professionalisering van onze team en in de aankoop van kleine materialen die ons helpen bij het verwerven van de Zill-doelen media bij de leerlingen. Door te kiezen voor workshops waarbij professionelen de leerkracht mee komen ondersteunen in de klas, en deze met enkele leerkrachten te volgen zodat er tijdens de workshops aan co-teaching gedaan wordt, hopen we in de toekomst zelf zonder externen soortgelijke activiteiten te kunnen uitwerken voor onze school en niet alleen onze leerlingen, maar ook onze leerkrachten vaardiger te maken in het gebruik van media in de klas.

Waarom en hoe?

Leerlingen zijn heel betrokken bij het gebruik van nieuwe media in de klas. Bij het werken met beebots en de programmeertrein van Lego in de kleuterklas leren kleuters al spelend. Dat willen we ook in de lagere school. Leerlingen leren wiskundig denken door te programmeren met Scratch, de MBot, microbit en hebben niet door dat ze aan het leren zijn als ze werken met apps als stopmotion, iMovie, ...op de iPads. Media worden bij ons op school gebruikt om de leerstof in de klas op een creatieve manier te verwerken.
Waarom dit project? Omdat we onze leerlingen én onze leerkrachten hierin vaardiger willen maken.

Resultaten

Door corona werden een deel workshops uitgesteld tot de lente en er weer externen op school worden toegelaten in de klas. Maar omdat we niet alles on hold wilden zetten, moesten we creatief aan de slag en volgden enkele leerkrachten online workshops en kochten we het materiaal aan om dan zelf de workshop te kunnen geven in verschillende klassen. We zagen de leerlingen genietend leren. Op deze manier willen we verder. We zijn enorm verbaasd over wat onze leerkrachten tijdens de coronaperiode zelf allemaal op media-gebied verwezenlijkt hebben. Niet enkel leerlingen, maar ook onze leerkrachten zijn sterker geworden in het gebruik van media.

Tips & tricks

Betrek de leerlingen, laat hen mee nadenken welke apps ze willen gebruiken, wat ze willen doen ivm media en maak de transfer naar je leerinhouden en lessen uit de klas. Aan het einde van een thema over Egypte, maakten onze leerlingen zelf een documentaire met de iPad over Egypte. Door zelf de leerstof samen te vatten, leerden ze heel wat. Media wordt op deze manier geïntegreerd in de klaswerking.

Ga met je team na waar je sterktes en zwaktes zijn, bouw aan een leerlijn, kijk wat je mist en zoek dan hulp en middelen om aan je zwaktes te werken. In ons team was vooral het werken rond het audio-visuele een zwakte. We kozen daar voor workshops van JEF om zelf bij te leren.

Zoek wie leerkrachten zijn met mediatalent. Laat leerkrachten samenwerken. De eerste keren, zal de onzekere leerkracht gewoon kijken, maar stilaan zal je merken hoe co-teaching iedereen sterker maakt.

Materiaal

We volgden een online workshop en de stappenplannen van Odysee hogeschool ivm MBot, Scratch en microbit in de klas.`
We hopen nog een heel deel workshops van JEF nog te kunnen laten doorgaan in de lente ivm stopmotion en audio-visuele bewerkingsapps.
We maakten nieuwe matten voor onze Beebots in de thema's die leven in de klas.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren