Kinderdiplomaten op de Bosrank

Het initiatief

Wat zijn Kinderdiplomaten?

Ons doel
Kinderdiplomaten gaan ervan dat iedereen liever geen ruzie heeft... maar niet altijd weet hoe ze die moeten oplossen. Ze proberen andere kinderen te helpen om oplossingen te vinden voor die ruzies. Hierbij volgen ze een stappenplan waardoor ruzies minder erg worden: ze maken afspraken waarbij ze kinderen naar elkaar laten luisteren en laten ze zelf oplossingen vinden.

De vernieuwing

Via kinderdiplomaten (Peer mediators) willen we de kinderen betrekken bij een beter school- en speelplaatsklimaat. Ze leren niet alleen ruzies oplossen voor anderen, maar krijgen ook meer inzicht in hun eigen emoties. De kinderdiplomaten zijn actief tijdens de speeltijden en lossen ruzies op in de kinderdiplomatencaravan.

Waarom en hoe?

Als iedereen op school een beetje meewerkt, dan worden door de aanwezigheid van kinderdiplomaten niet alleen veel ruzies opgelost, maar gaan de meeste kinderen zich vaak ook vriendelijker naar elkaar gedragen. Het is alsof de hele school erdoor beïnvloed wordt.

De kinderen kregen in het 5de leerjaar een uitgebreide opleiding in het 5de. Onder leiding van een vrijwilliger (expert uit de omgeving die professioneel geschoold is rond de thematiek) werden de kinderen tijdens lessen, maar ook vrijwillig over de middag opgeleid tot kinderdiplomaat.

Resultaten

Ondertussen zijn de kinderdiplomaten 2 maand aan de slag. Ze gaan daarbij te werk volgens de 6 stappen:
1. Afkoelen
2. Afspraken maken: laat elkaar uitspreken
3. Zoeken naar wat het probleem precies dat ze willen oplossen
4. Vragen of de kinderen zelf een oplossing weten?
5. Kan ieder zich in de oplossing vinden?
6. Nog een keer afspraken of de ruzies opgelost zijn geraakt.

We merken reeds kleine verschillen. Kinderen (ook de diplomaten zelf) tonen meer begrip voor wat een ander denkt of voelt. Zo zien we de intensiteit van ruzies dalen.

Tips & tricks

Verwacht geen wonderen op korte termijn. Zorg voor opvolgmomenten zodat de kinderdiplomaten kunnen terugkoppelen.

Materiaal
Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren