KIDS basisschool digitaal!

Het initiatief

Een digitaal platform opstarten, toegankelijk voor mensen uit de nauwe en ruimere omgeving van dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Perspectief is het verstrekken van toegankelijk informatie naar de bredere context en interactie te verbreden.

Het ontwikkelen van digitale (leer)middelen op maat voor onze doelgroep, dove en slechthorende leerlingen, van kleuter tot en met de lagere school.

De vernieuwing

We willen de informatie rond ‘hoe doofbewust omgaan met dove kinderen, jongeren en volwassenen’ van onze info-avonden en oudercontacten, online vastleggen zodat een ruimer publiek gebruik kan maken van onze kennis.

Daarnaast willen we onze ‘digitale bibliotheek’ permanent aanvullen met verhalen in de Vlaamse Gebarentaal, volledig op niveau van onze dove kleuters en kinderen en een meer professionele vorm geven. Dit platform willen we eveneens gebruiken om ouders en andere betrokkenen te informeren over en te laten participeren aan onze specifieke didactiek die we ontwikkelden om dove en slechthorende kinderen te onderwijzen in vakken zoals Nederlands, wiskunde, …

Waarom en hoe?

Wanneer er in een gezin en familie een doof of slechthorend kind geboren wordt, komt dat gezin als het ware terecht in een wereld, die anders is dan de wereld die ze zélf als horende kennen. De technologie heeft de laatste decennia zeker niet stilgestaan. Veel slechthorende en dove kinderen en volwassenen hebben dankzij moderne hoorapparaten en cochleaire implants een grotere toegang tot de wereld rondom hen, die grotendeels uit geluiden en gesproken taal bestaat. Maar toch het blijft voor hen een uitdaging … voor de ene wat meer, voor de andere wat minder.

Het eigen maken van visuele en tactiele omgangsregels in plaats van de auditieve regels die voor ons, horenden, zo natuurlijk zijn dat we er niet meer bij stil staan. Dit is de basis van de verdere ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen voor het leren van taal, zowel gesproken als gebarentaal, het vergaren van kennis en het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden.

Horende kinderen hebben toegang tot een schat aan informatie en entertainment online, op radio, televisie, … . Voor heel wat dove en slechthorende kinderen blijft het een uitdaging om verhalen, tv-programma’s, informatief beeldmateriaal ten volle te kunnen begrijpen en volgen. Binnen de dagdagelijkse klasomgeving in onze basisschool geven we hen toegang tot de wereld rondom hen. Er zijn tal van kinderprogramma’s waar horende kinderen spontaan en spelenderwijs het Nederlands van leren. Daarnaast is het aanbod in Vlaamse Gebarentaal heel erg beperkt. Daarom nemen we zélf verhaaltjes op, … op het niveau van de allerkleinsten en willen we die op termijn ook graag met een muisklik bereikbaar maken vanuit de huiskamer.
Ons dovenonderwijs heeft doorheen de jaren een expertise opgebouwd om de leerlingen via alle mogelijke kanalen kennis en leerstof bij te brengen. Naast een instructie in het Nederlands, geven onze leerkrachten ook een instructie in Vlaamse Gebarentaal. Het leren van het gesproken en geschreven Nederlands vormt vaak een grote uitdaging voor onze doelgroep. Door verbanden te maken tussen beide talen, krijgen onze dove en slechthorende kinderen binnen de basisschool meer en meer grip op o.a. geschreven informatie rondom hen. Dit is heel erg belangrijk is voor hun verdere ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en hun participatie in de maatschappij. De gebruikte didactiek is op maat van onze doelgroep en vaak anders dan wat ouders kennen uit hun eigen schooltijd of van horende kinderen. Denk nu maar aan spellingsegels die voor horenden vaak op een auditieve manier worden aangebracht. Bij ons worden die visueel aangebracht en gekoppeld aan de Vlaamse Gebarentaal. Voor ouders en familieleden is het extra moeilijk om huiswerk te begeleiden. Ook externe therapeuten die met dove en slechthorende kinderen werken , zoals logopedisten, zijn wel eens vragende partij. Dit alles wordt nu meer digitaal verankerd en breed opengesteld voor alle belanghebbenden.

Resultaten

We zetten de eerste stappen naar een digitaal platform om op een drempelverlagende manier de expertise die er is binnen onze basisschool te delen … een platform dat toegankelijk is voor een ruim publiek: personen en diensten die nauw en minder nauw betrokken zijn bij het opvoeden en begeleiden van dove kinderen, jongeren en volwassenen. We willen naast uiteraard familie, vrienden en kennissen ook jeugdbewegingen, sportverenigingen, werkgevers, revalidatiecentra, … bereiken en tips en tricks meegeven die dagdagelijks bruikbaar zijn

Tips & tricks

Het allerbelangrijkste dat wij aan ouders meegeven is hoe ze het best ‘doofbewust’ kunnen omgaan met hun zoon of dochter. Tijdens infosessies, aan-huisbegeleidingen, leerling-besprekingen en oudercontacten worden ouders en familieleden vertrouwd gemaakt met deze doofbewuste manier van interactie: Hoe ‘roep’ ik mijn kind? Op welke manier maak ik mijn eigen taal zo aantrekkelijk mogelijk zodat ik spontaan de volle aandacht van mijn zoon of dochter krijg? Wat is gepast en wat is ongepast? …

Er zijn tal van kinderprogramma’s waar horende kinderen spontaan en spelenderwijs het Nederlands van leren. Daarnaast is het aanbod in Vlaamse Gebarentaal heel erg beperkt. Daarom nemen we zélf verhaaltjes op, … op het niveau van de allerkleinsten en willen we die op termijn ook graag met een muisklik bereikbaar maken vanuit de huiskamer.

Materiaal

Voor het digitaal platform maken we vooral filmmateriaal: verhaaltjes en boeken die worden voorgelezen in Vlaamse gebarentaal, korte blackboard- en whiteboardanimatiefilmpjes om enerzijds het ‘doofbewust handelen’ uit te leggen, en anderzijds onze didactiek, met ondersteuning door van instructie in Vlaamse Gebarentaal, te delen.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren