Kapitein van je eigen leren

Het initiatief

Als school willen we kleuters stimuleren om hun leerproces mee in handen te nemen. Het touchscreen vormt het digitale hart van de klas. Het digikeuzebord helpt kleuters om hun werkritme en leerproces te structureren (leren leren). De leerkracht behoudt het overzicht van de klas en krijgt van het programma feedback waardoor hij/zij indien nodig de kleuters kan bijsturen. Kleuters gaan zelfstandig aan de slag na een korte instructie van de leerkracht. Tijdens het werken in de hoeken kunnen de kleuters digitale werkmiddelen gebruiken voor ondersteuning en verlengde instructie.

De vernieuwing

De leerkrachten gebruiken uiteraard reeds een keuzebord om een overzicht te behouden. Ze halen hier echter geen bijkomende informatie uit. Een digitaal keuzebord zorgt voor een duidelijke, uitgebreide feedback. Hiermee kan de leerkracht de kleuter gericht ondersteunen bij het leren leren.

De kleuter gebruikt het keuzebord om een overzicht te hebben van de hoeken, het maximum aantal kleuters dat in een hoek mag. Het digikeuzebord heeft een weekplanner waarbij de kleuter kan kiezen op welke dag de verplichte werkjes worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat ze zich beter leren organiseren en plannen.

Momenteel gaan kleuters na het instructie-moment zelfstandig aan de slag in de hoeken. Wanneer ze nood hebben aan bijkomende uitleg doen ze steeds een beroep op de leerkracht. Hierdoor ontstaan er vaak wachttijden, waardoor de leerkracht niet altijd voldoende tijd heeft om de kleuter te coachen. Hij/zij neemt dan soms te veel zelf het initiatief bij de opdracht. Het gebruik van digitale hulpmiddelen legt het leerproces opnieuw in de handen van de kleuter en de leerkracht krijgt opnieuw een ondersteunende, coachende rol.

Waarom en hoe?

We merken dat veel leerkrachten kinderen voortdurend bij de hand nemen. Na de verplichte sluiting vorig jaar (omwille van Covid-19) gebeurt dit dit schooljaar nog frequenter, terwijl onze doelgroep (80% indicator leerlingen) nood heeft aan zelfsturing in hun verdere leven.

Als school willen we leerkrachten stimuleren om kinderen zelfsturend en creatief aan de slag te laten gaan. Het is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen dat ze het roer in eigen handen nemen en zelf bepalen welke koers ze willen varen. We willen kinderen (en leerkrachten) een context bieden waarin ze, ondersteund door regels en afspraken, initiatief kunnen nemen en ondernemend kunnen zijn. Dit verhoogt hun betrokkenheid en zorgt voor de goesting om te leren en te blijven leren.

Binnen de derde kleuterklas zien we dit als volgt:
De leerkracht expliciteert bij elke hoek wat er geleerd wordt (leerdoelen) en waarom dit belangrijk is. De kleuters kiezen in welke hoek ze aan de slag gaan, aan welke opdracht ze gaan werken. Ze maken hierbij gebruik van het digitale keuzebord. De leerkracht heeft hierdoor een duidelijk overzicht van welke hoeken de kleuters doorheen de dag kiezen, de tijdsduur die ze aan de hoek besteden, met wie ze spelen, welke de favoriete activiteiten zijn, … Met deze feedback kan de leerkracht de kleuter gerichter ondersteunen bij het leren leren.

Niet alle kleuters kunnen na het instructie-moment zelfstandig aan de slag in de hoeken en hebben vaak nog nood aan herhaling, bijkomende uitleg. Het gebruik van QR-codes in de hoeken zorgt ervoor dat kinderen op een autonome manier verder kunnen werken. Wanneer de kleuter hulp nodig heeft, scant hij/zij de QR-code die in de hoek hangt met een tablet en krijgen zo ondersteunende informatie (een stappenplan, instructiefilmpje,…).

Resultaten

- We hebben omwille van leveringsproblemen even op het materiaal moeten wachten maar zijn nu toch al van start kunnen gaan. Na dag 1 is iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten wild enthousiast.
- Na de eerste week hadden de leerkrachten al feedback die ze anders niet hadden en daar kwamen enkele verassende resultaten uit qua duur die leerlingen in hoeken doorbrengen, keuzes van de hoeken, met wie de leerlingen samen spelen, ...
- Door de feedback krijgen ze meer inzicht in de leerlingen en kunnen ze de individuele dialoog opstarten en bijsturen.
- Onze leerkrachten hebben door deze positieve ervaring nog meer zin om de volgende stap te zetten, namelijk de qr codes maken naar onder andere filmpjes met herhaalde instructie zodat de leerling indien nodig de instructie kan herbekijken voordat hij/zij aan de juf hulp komt vragen.

Tips & tricks

De leerkrachten hadden er wel zin in maar waren heel ongerust om het digitale materiaal te gebruiken. Ze twijfelden aan hun eigen vaardigheden en de vaardigheden van de kinderen om het digikeuzebord te gebruiken. Er is dan ook veel tijd gestoken in de uitleg voor gebruik en het op maat van de leerkracht maken van het digikeuzebord door de ICT-coördinator en de mediacoach. De mediacoach heeft ook geholpen met het implementeren van het bord in de klas. Zodat de leerkracht zich op alle momenten gesteund voelde.

Materiaal

- 2 touchscreens met ophangsysteem en pc.
- 6 tablets
- Digikeuzebord software

De materialen vind je in een mediawinkel, de software kan je aankopen via https://www.digikeuzebord.nl

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren