Kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs krijgen

Het initiatief

PEP! lanceert een methodologie genaamd: "Positive Education Methodology" met 3 projecten die elkaar versterken: een rolmodel beurs, sensibiliseringcampagnes over het onderwijs en rolmodelcoaching. De bedoeling is dat jongeren uit kansengroepen, de zogenaamde allochtone en kansarme jongeren de 3 projecten doorlopen en op einde van het traject inzicht krijgen in de werking van het (hoger) onderwijs en wat de nodige acties zijn om een gepaste kwalificatie te krijgen.

De vernieuwing

De rode draad van PEP! zijn de rolmodellen die uit de kansengroepen zelf komen en de nodige skills hebben ontwikkeld om een succesvol onderwijstraject te doorlopen. Wij hebben de geloofwaardigheid om kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs te krijgen.

Deze rolmodellen worden in elk van de 3 projecten ingezet om jongeren te inspireren en op een laagdrempelige manier uit te leggen wat de nodige stappen zijn om de positie binnen het onderwijs te verbeteren.

Daarnaast staan wij open om met verschillende organisaties en instellingen te werken die onze doelgroep in achterban hebben.

Tenslotte hebben wij een stuurgroep met verschillende eminente professoren, allemaal experten binnen het domein van onderwijs en diversiteit.

Waarom en hoe?

Nergens in de geïndustrialiseerde wereld is er een groter verschil in onderwijsprestatie tussen allochtonen en autochtonen als hier in Vlaanderen. Kansengroepen zijn oververtegenwoordigd in de ongekwalificeerde uitstroom, het buitengewoon onderwijs en het BSO.

PEP! wilt met 3 gerichte projecten jongeren laten inspireren door rolmodellen.

Tijdens de rolmodelbeurs inspireren rolmodellen op basis van persoonlijke verhalen de jongeren om verder te studeren. Daarnaast volgt de jongere minstens 2 sensibiliseringscampagnes waar een rolmodel de complexe werking van het onderwijs uitlegt, vertrekkende vanuit de relevante problemen. Tenslotte gaat de jongere op keermomenten in het onderwijs naar coachingsessie van/met een rolmodel waar de schoolresultaten worden besproken. Samen met het rolmodel wordt een stappenplan opgesteld om de positie binnen het onderwijs te verbeteren.Tijdens de coachingsessies gaan we de jongeren inspireren en aanzetten om zich in te schrijven in gepaste richtingen binnen het hoger onderwijs.

Resultaten

1) Tijdens rolmodel coaching moeten we de schoolresultaten zien stijgen: positieve verbetering van positie binnen het onderwijs.

2) Inzicht in werking van het onderwijs: verbetering algemeen welbevinden binnen het onderwijs (sensibiliseringcampagnes).

3) Inzicht in nodige acties om een kwalificatie te krijgen (sensibiliseringcampagnes+rolmodel coaching).

4) Inzicht in tools en tutoraatprogramma's die inhoudelijke ondersteuning bieden (rolmodel coaching+ informatie in de stappenplan).

5) Hogere participatie graad in het hoger onderwijs (rolmodel coaching).

6) Creëren van een nieuwe peergroep: rolmodellen waar jongeren uit kansengroepen zich mee kunnen identificeren en door laten inspireren.

Tips & tricks

Begin met samenwerkingen aan te gaan met experten binnen het domein van diversiteit en onderwijs. Laat de strategie en aanpak valideren door de experten en neem hun feedback mee in je plan.

Werk vanuit je sterktes en bouw de organisatie van daaruit. Identificeer wat je uniek maakt en belicht dat element in je verhaal.

Bijlage(n)
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren