It takes a village to raise a child.

Het initiatief

Iedereen kent wel de uitspraak “It takes a village to raise a child”. Dit houdt onder andere in dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de ouders of van de school om een kind op te voeden en te helpen ontwikkelen. Als school zijn we ervan overtuigd dat wanneer we samen de verantwoordelijkheid opnemen dit het kind volledig ten goede komt.

De vernieuwing

De school krijgt reeds steun van ouders om kinderen welkom te heten aan de schoolpoort zodat onze leerkrachten de leerlingen in de klas kunnen ontvangen. Tijdens corona sprongen er ook ouders in wanneer een leerkracht afwezig was, waardoor onze de school bleef draaien. We konden ervaren hoe extra handen ons meer en meer ruimte geven om er voor onze leerlingen te zijn.

Niet echt nieuw, maar we zijn ervan overtuigd dat wanneer we actief op zoek gaan naar partners er nog meer mooie initiatieven uit de bus zullen komen.

Waarom en hoe?

In 2019-2020 hebben we sterk ingezet op het ontwikkelen van een gedragen schoolvisie en missie. Eén van de bouwstenen van onze identiteit is 'samen school maken'. We willen een school zijn waar iedereen zich geborgen voelt. Het liefst willen we dat structureel op poten zetten met partners (handelaars, talentvolle personen…) in de buurt en versterken met gekende partners (CLB, ondersteuningsnetwerk, ouders…).

Dit schooljaar gaven we het startschot op onze augusutsvergadering door met het team te brainstormen. Waar zijn er extra handen welkom? Niet alleen rechtstreeks bij de leerling, als leerkracht, maar ook op schoolniveau. Hierdoor kregen we inspiratie om de eerste mensen te contacteren en uit te nodigen om rond de tafel te gaan zitten.

De uitdaging zal erin bestaan deze banden sterk te houden zodat er een fijne, efficiënte en zo lang mogelijk durende samenwerking uit voortvloeit. Die uitdaging gaan we graag aan. We vroegen budget om een leerkracht hiervoor twee lestijden per week vrij te maken.

Resultaten

Door het benutten van onze ‘village’ vergroten we de draagkracht van de leerkrachten. Want vele handen maken lichter werk. Deze werkwijze heeft tevens als pluspunt dat ook meer en meer mensen ontdekken hoe een school werkt. Doordat er minder onwetendheid is, zijn we ervan overtuigd dat het wederzijds respect voor elkaars talenten groeit! Met dit project wordt onze school als het ware een leer-plaats voor volwassenen en kinderen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren