Intensieve lessen Frans voor ex-Okanleerlingen

Het initiatief

Ex-okanleerlingen, die geen kennis hebben van de Franse taal zetten we - los van leeftijd en klas - samen in een niveaugroep. De leerlingen worden intensief en gericht begeleid om de basis van de Franse taal aan te leren. Doel van de oprichting van een niveaugroep is de leerlingen zo snel mogelijk te laten aansluiten aan het niveau van de reguliere klas. Zo moeten de leerlingen niet buiten de normale lestijden naar school en is er tijd voor andere activiteiten.

De vernieuwing

Wij willen de leerlingen vooruithelpen binnen de gewone schooluren. Ex-okanleerlingen volgen remediëringslessen, gaan naar huiswerkklassen, woensdagnamiddagklassen en gaan vaak ook nog naar het Huis van het Nederlands en volgen Frans in het avondonderwijs. Hierdoor ontbreekt hen de tijd om na de schooluren leerstof zelfstandig te verwerken. Maar vooral ontbreekt zo de nodige ruimte voor ontspanning. Zo leren zij geen buitenschoolse activiteiten kennen, zoals jeugdverenigingen, sportclubs, dansles,...die zij zo nodig hebben om goed te integreren in onze maatschappij.

Waarom en hoe?

Ex-okanleerlingen worden vooral geconfronteerd met wat ze niet kennen en kunnen. Dat is nefast voor hun ontwikkeling en vooral voor hun welbevinden op school en ook daarbuiten in onze maatschappij. Het werken met niveaugroepen kan helpen om het welbevinden en het zelfvertrouwen van de leerlingen te verhogen. Zij komen gelijk aan de start.

Vele ex- okanleerlingen zijn intelligent, maar haken na verloop van tijd af omdat ze de taal niet voldoende beheersen en daarop worden beoordeeld. En daarbovenop is voor hen de studie van onze tweede landstaal een bijkomend obstakel. Door meer gericht naar en met hen te werken, willen wij hen succeservaringen geven. Daar komt nog bij dat we ook bij deze groep schooluitval willen voorkomen. Want een diploma is voor hen de opening naar de arbeidsmarkt, waardoor ze hier een beter bestaan kunnen opbouwen.

Wij werken bovendien al met graadevaluatie, waardoor we deze jongeren tijd en ruimte geven om te groeien. Maar dit is nog lang niet voldoende. Daarom willen we graag van start gaan met deze niveaugroep voor het onderwijs van de Franse taal.

Resultaten

Resultaten zijn er nog niet aangezien het project pas op 3 september 2018 start.

We hopen het welbevinden bij de leerlingen te verhogen en hen de liefde voor onze tweede landstaal mee te geven. We willen hen uiteraard zo snel mogelijk in de reguliere groep krijgen.

Tips & tricks

- Bespreek je project met collega's. Hoe meer interesse, hoe beter de uitwerking.
- Verzamel materiaal.
- Bereid een intakegesprek voor met de leerlingen, waarbij ze getest worden.
- Leg criteria vast waaraan de leerlingen dienen te voldoen om door te stromen naar de reguliere groep.
- Plan extra-murosactiviteiten en laat de buitenschoolse activiteiten laagdrempelig zijn, zodat de integratie van de ex-okanleerlingen gestimuleerd wordt.

Materiaal

Beeldwoordenboeken Nederlands/Français Van Dale
Handboek: 'Ensemble' niveau A1 Cours de français pour migrants - Livre+CD
Handboek: Vocabulaire en dialoques - Niveau débutant

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren