Innovatielab op Campus X plus te Lommel

Het initiatief

Het initiatief zal in het secundair onderwijs van X plus autonoom onderwijs meer integreren. Wij geloven in de kracht van zelfregulerend leren, maar willen ook een doorstroom creëren voor de Daltonschool die zich op de campus van X plus bevindt. In een ruimte met centrale instructieruimte en eilanden met glazen wanden worden leerlingen getriggerd om zelfstandig met de leerstof aan de slag te gaan. Ook samenwerking tussen de basisschool en het secundair wordt meegenomen.

De vernieuwing

Het volledige concept van het innovatielab is nieuw en zal de eerste ruimte worden waarin planmatig autonomie-ondersteunend onderwijs vorm zal krijgen in een omgeving die deze manier van onderwijs ook effectief stimuleert. Het zal ook de eerste gedeelde plek worden tussen leerlingen van het basisonderwijs en leerlingen van het secundair onderwijs. Naast de ruimte, is ook de inzet op autonoom leren een nieuwe manier van werken voor het secundair onderwijs.

Waarom en hoe?

De motivatie voor dit project is drieledig. - Wij staan achter de overtuiging dat zelfregulerend leren en het leggen van het eigenaarschap van het leerproces bij het kind de intrinsieke motivatie verhoogt en het kind echt tot leren komt. - Het project is een belangrijke facilitator tussen het huidige basisonderwijs (daltonschool XCL Eigenwijs) en het secundaire onderwijs (X plus). Het is van essentieel belang om de doorstroom tussen het basisonderwijs en secundair onderwijs te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat het onderwijs van de twee instellingen verder op elkaar afgestemd dient te worden zodat de leerlingen van het basisonderwijs een goed doorstroomperspectief hebben. Leerlingen en ouders maken in het basisonderwijs meestal bewust de keuze voor dalton en hechten er dan ook waarde aan dat deze visie een doorstroom kent in het secundair onderwijs. - Modernisering: de huidige modernisering van het secundair onderwijs biedt grote kansen om innovatief te gaan werken in afstemming met het referentiekader voor onderwijskwaliteit. De transversale eindtermen geven een sterke basis om in te zetten op innovatief onderwijs.

Resultaten

- Doorstroom basisonderwijs naar secundair onderwijs: in daltonschool XCL Eigenwijs wordt al sterk ingezet op autonoom en zelfregulerend onderwijs. Via dit eerste initiatief willen we leerlingen de mogelijkheid geven door te stromen in een secundair onderwijs die ook de mogelijkheid biedt autonoom en zelfregulerend te werken. Wij hopen dan ook de impact te mogen zien dat de doorstroom van het basisonderwijs naar het secundair gestaag groeit.
- Onderwijsvorm basisonderwijs en secundair onderwijs: het basisonderwijs krijgt een nieuwe ruimte om te exploreren binnen autonoom onderwijs, de leerlingen van het secundair onderwijs zullen nieuwe vaardigheden aanleren binnen dit nieuw concept.

Materiaal

1. Materiaal : aankoop van materialen waarmee leerlingen binnen de vorm van autonoom onderwijs mee aan de slag kunnen.
2. Nascholingen: we willen werken aan de mindset en de expertise van leerkrachten. Om deze reden willen wij leerkrachten de mogelijkheid geven zich te professionaliseren in het zijn van gids en coach in een onderwijsvorm waarin de leerling eigenaar is van zijn of haar leren.
De infrastructuur zal met ander budget gefinancierd worden. Het gebouw is echter maar een lege doos totdat leerkrachten goed geprofessionaliseerd zijn om met deze onderwijsvorm aan de slag te gaan en wanneer het nodige materiaal ter beschikking is.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren