Innovatief onderwijs door middel van een gedragen ICT-visie en brede implementatie

Het initiatief

Het ontwikkelen van een gedragen visie voor de volledige school. De implementatie van deze visie gebeurt door actieonderzoek waarbij de mogelijkheden meteen getest worden in de praktijk. Daarnaast worden er professionele leergemeenschappen bij docenten opgezet om vanuit het actieonderzoek positieve ervaringen met elkaar te delen. Bij studenten beginnen we met het bewust activeren van zelfregulerende skills om IT-vaardig te worden en de visie mogelijk te maken.

De vernieuwing

Er is momenteel geen onderdeel van de algemene visie die ingaat op het ICT-onderdeel. Na de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is er een grote nood aan een duidelijke, eenduidige en gedragen visie op ICT. We willen vernieuwd zijn door elementen zoals actieonderzoek, professionele leergemeenschappen en zelfregulerende vaardigheden te implementeren binnen de dagelijkse werking van de school.

Waarom en hoe?

- Informeren: informatie brengen naar alle betrokkenen (docententeam) over mogelijkheden binnen IT.
- Kernteam: na informatiesessie met een vrijwillig kernteam van docenten verder gaan om tegen het einde van de eerste module (eind januari) de visie uit te werken. Hierbij rekening houdend met wat collega’s tijdens hun actieonderzoek ervaren.
- Actieonderzoek: uittesten van mogelijkheden met begeleiding van IT-ondersteuner, coödinator en onderwijscoach. Op deze manier testen we meteen welke tools het beste aansluiten bij het onderwijs in VIVATO.
- Inzetten op implementatie bij docenten: naast algemene workshops over nieuwe IT-tools willen we inzetten op professionele leergemeenschappen. Dit zijn docenten die good practices delen en optimaliseren met hulp van de IT-ondersteuner. Door het delen van positieve praktijkervaringen willen we de visie meteen laten doordringen in de praktijk.
- Implementatie bij studenten: naast het lesgeven op basis van de nieuwe visie, weten we dat we zelfregulatie bij studenten beter moeten aanleren. Dit is nodig om digitaal/online leren mogelijk te maken. Deze actie komt na een kwalitatieve en kwantitatieve bevraging bij de studenten die ook tijdens schooljaar 20-21 een vervolg zal kennen.

Resultaten

Een gedragen visie voor iedereen binnen VIVATO met genoeg tools en kracht zodat docenten zelfstandig onderwijs vorm kunnen geven. Door het investeren in actieonderzoek en professionele leergemeenschappen bij docenten zetten we aan om blijvend praktijk met elkaar te delen en te leren van elkaar. Een verandering met een zichzelf versterkend team tot gevolg.
Bij studenten moeten we elk jaar opnieuw de uitdaging aangaan om zelfregulatie verder aan te leren (elk jaar nieuwe studenten binnen de school). Toch is het onze taak om dit te verwezenlijken zodat we studenten aan het werkveld kunnen afleveren die de mogelijkheid hebben om te blijven veranderen in een digitale en veranderende samenleving.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren