Inclusie is geen illusie

Het initiatief

Jongeren met een meervoudige beperking (zowel een fysieke als een mentale
beperking, met een grote zorgnood) integreren in de maatschappij, door ze met een
animatieprogramma naar andere organisaties te laten gaan en ze zo op een positieve manier
in de kijker te zetten.

De vernieuwing

Onze doelgroep is met het M-decreet nog meer geïsoleerd, omdat zij nooit in het gewone onderwijs terecht zullen kunnen. Daarom zet de school enorm in op burgerschapcompetenties. Zij bedachten activiteiten (samen oude volksliedjes zingen, sportactiviteiten, creatieve activiteiten, ...) om naar andere organisaties te trekken en op die manier te integreren en anderen kennis te laten maken op een positieve manier met onze doelgroep.

Bovendien bevat het project een zinvolle vrijetijdsinvulling en mogelijkheid op toekomstig begeleid werk of vrijwiligerswerk... Voor anderen is het een unieke kans om hun sociale vaardigheden en hun burgerzin te vergroten.

Waarom en hoe?

Zowel de droom van de leerlingen als die van de leerkrachten is dat INCLUSIE geen ILLUSIE zou mogen zijn. Dat jongeren met een beperking zich gewoon in de maatschappij zouden moeten kunnen bewegen, zonder dat ze nagestaard worden. Voor het animatieprogramma organiseren we muziekworkshops, waarbij we de jongeren "oude" bekende liedjes aanleren + eenvoudige muziekinstrumenten. Op regelmatige basis nodigen we ook de ouders uit om deel te nemen. Hiervoor gebruiken we de "OUDE VOLKSLIEDJES" van Axl Peleman. Wanneer de liedjes gekend zijn, gaan we met het animatieteam naar bejaardentehuizen, scholen, ... om samen muziek te maken. Op deze manier zetten we erg in op burgerschap (integratie, diversiteit, ...)

De "RADIO-ploeg" maakt een radioprogramma tijdens de week. Dit zal worden uitgezonden op zondag (via internet). Leerlingen, ouders, andere organisaties zullen de link krijgen, om zo het programma te beluisteren. Ook sportactiviteiten, creatieve activiteiten, dans, ... komen aan bod.

Resultaten

We hopen dat door met onze leerlingen met een animatieprogramma naar andere instellingen te gaan, zoals scholen, bejaardentehuizen, instellingen, .... onze doelgroep meer bekend zou worden in de maatschappij. De leerlingen zelf willen aan anderen leren hoe men met hen op een normale manier om moet gaan en te laten zien wat ze allemaal WEL kunnen. Dat zij
dezelfde wensen en dromen in het leven hebben als anderen. Zij zijn ervan overtuigd dat veel mensen eigenaardig op hen reageren, omdat zij niet vertrouwd zijn met mensen met een beperking.
Door een animatieprogramma op te stellen, wat bestaat uit verschillende activiteiten en naar andere instellingen te gaan, vinden de leerlingen dikwijls een zinvolle vrijetijdsbesteding of een stageplaats, een plaats voor vrijwilligerswerk of begeleid werk

Tips & tricks

Gebruik muziek, sport of spel om integratie tussen twee groepen te bevorderen.

Materiaal

Materiaal voor het opstarten van een radiostudio:
-Een broadcasting microfoon
-Broadcast mixer
-Koptelefoons 2 stuks

'oude liekes' van Axl Peleman

Materiaal voor creatieve workshops

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren