Het onderwijs van de toekomst: Het P-project, een vernieuwende manier van werken in de B-stroom

In dit filmpje nemen we een kijkje in onze klaslokalen, die speciaal ontworpen en gebouwd zijn voor het P-project. Ook wordt de werking van de onderwijsvernieuwing nog eens kort uitgelegd.
Het initiatief

Het onderwijs van de toekomst: Het P-project, een vernieuwende manier van werken in de B-stroom die zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen motiveert en ondersteunt.

De vernieuwing

Ons initiatief is vernieuwend doordat wij een van de weinige scholen zijn die op deze manier werken. Bovendien hebben wij onze eigen visie uitgewerkt en het onderwijs in de B-stroom volledig aangepast aan de noden van de leerlingen die op onze B-stroom zitten. Onderwijs op maat, voor leerling en leerkracht.

Waarom en hoe?

Leerlingen van de B-stroom kiezen voor een praktische richting. Deze leerlingen willen graag zelf aan de slag gaan en moeten de kans krijgen om hun eigen leerproces in handen te nemen. Het klassiek lesgeven is geen dekseltje dat op ieder potje past. Voor onze leerlingen van de B-stroom hebben wij ervoor gekozen om hen te motiveren en ondersteunen in de vorm van co-teaching. De algemene vakken zoals MAVO, Nederlands, wiskunde worden niet meer gedoceerd. Deze drie vakken worden vanaf nu samengevoegd tot 1 vak. Ook de vreemde talen en het vak godsdienst worden in co-teaching gegeven. De leerling gaat zelf aan de slag en ontdekt door middel van een wekelijks takenpakket zijn eigen talenten en verbeterpunten. De leerling werkt zelfstandig aan zijn lesbundels en kan terugvallen op korte klassieke instructiemomenten in kleine groepjes. De leerlingen kiezen bovendien zélf hoelang ze werken aan ieder vak.

Iedere lesweek wordt gestart met de klastitularissen. Voor leerlingen is het belangrijk om op maandagochtend in een veilige omgeving van start te gaan. Er wordt onder andere tijd vrijgemaakt om over het weekend te spreken en om dringende kwesties (zoals problemen binnen de klas) af te handelen.

Resultaten

Onze leerlingen komen graag naar school. Ze hebben een eigen klaslokaal waar ze een groot aantal lesuren doorbrengen. Dit is hun veilige omgeving.

Doordat de leerlingen zelf mogen kiezen aan welk vak ze werken en hoelang, ontdekken ze al snel waar hun talenten liggen. Iemand die veel inzicht heeft in wiskunde, zal snel klaar zijn met dit takenpakket en meer aandacht en tijd kunnen geven aan een vak waar hij minder goed in is, bijvoorbeeld Nederlands of MAVO. Er wordt enkel verwacht dat het volledige takenpakket aan het einde van de lesweek af is.

Doordat de klastitularissen veel lesuren aanwezig zijn in de klas (dmv co-teaching), is de band met zowel de leerlingen als met de ouders sterker. Je bent niet zomaar leerkracht, je bent coach. Ook wat betreft klasmanagement, heeft dit een grote meerwaarde. Leerlingen die graag naar school komen en gemotiveerd zijn, zorgen voor een aangename klassfeer.

Tips & tricks

Het is belangrijk om een groot draagvlak te hebben om dit te realiseren. Niet alleen een kernteam dat er 200% voor wil gaan, maar ook een directie die mee op de kar wil springen en mee wil nadenken en bijdragen leveren.

Rome is niet op 1 dag gebouwd. Ook een initiatief zoals het P-project heeft tijd nodig. Werk samen een visie uit en denk na over wat je wil bereiken, wat je wil bieden aan de leerlingen. Zorg dat deze basis goed zit, vooraleer je groter gaat dromen.

Durf te vallen en terug op te staan (en opnieuw te vallen). Zolang je een sterk team hebt dat elkaar en elkaar ideeën aanvaardt en respecteert, is alles mogelijk. Wij hebben ook veel moeten uitproberen, schrappen, herschrijven, opnieuw uitproberen, ... om te komen tot een systeem dat zowel voor de leerlingen als voor het lerarenteam aangenaam, leerrijk en motiverend is. Ideeën die uitgeprobeerd zijn en in de prullenmand liggen, kunnen in de toekomst misschien nog nieuw leven vinden.

Materiaal

We kwamen er al snel achter dat de werkboeken voor de B-stroom niet geschikt waren voor gebruik in het P-project. We hebben er als team voor gekozen om ons eigen lesmateriaal uit te schrijven voor de vakken MAVO, Nederlands, wiskunde, Frans, Engels, godsdienst en muzikale opvoeding. Ons lesmateriaal houdt rekening met de leefwereld van onze leerlingen en maakt dan ook veel gebruik van de directe omgeving om ze te motiveren.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren