Het groeirapport

Het initiatief

Het groeirapport is ontwikkeld door Cego Leuven. Bekijk een voorbeeld ervan hier, in een reportage van PANO: http://m.deredactie.be/#!/p/1.2942891.

De vernieuwing

Er worden voor heel wat vakken geen punten meer gegeven, maar de evolutie van het kind wordt in kaart gebracht. Vooral de inzet van de kinderen wordt in de kijker gezet. Op die manier wil men de groeiende intelligentie van kinderen stimuleren. Maw, wie zich inzet, vergroot de kans om greep te krijgen op de leerstof, op de omgeving, op zijn of haar ontwikkeling. Dit inzicht wil CEGO als levensles, via het groeirapport aan kinderen meegeven. Het proces, de inzet, het doorzetten, krijgt minstens evenveel prioriteit dan het uiteindelijk resultaat. Dit groeirapport is gebaseerd op de theorie rond de mindset van Carol Dweck.

Zaken die niet meer op punten worden gezet, worden door de kinderen zelf geëvalueerd. Op die manier krijgen ze eigenaarschap over hun leren. Ze krijgen de verantwoordelijkheid om zelf na te gaan, wat hun sterktes zijn, waar hun groeikansen liggen en ze worden uitgedaagd dit te verwoorden én op te volgen. Op die manier spreken we van portfolio. Alle evaluatie-documenten worden verzameld in een groeidoos of groeimap, of een talentrapportfolio.

Waarom en hoe?

Wanneer je het rapport opmaakt, kijk je enkel nog naar het kind en niet meer naar de rest van de klas. Elk kind wordt dus enkel met zichzelf vergeleken. Zo breng je het groei- en leerproces van het kind duidelijk in beeld.
De leerkracht is veeleer een leercoach, hij ondersteunt en begeleidt de kinderen.

Resultaten

Elk kind krijgt een duidelijk beeld van het eigen leerproces en kijkt elke dag opnieuw zin om te leren.
De relatie die de leerkracht met zijn leerlingen opbouwt, is van groot belang: gemoedelijk, ondersteunend, de leraar als leercoach met een positieve kijk op het kind.

Materiaal

Het groeirapport, onwikkeld door Cego Leuven

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren