Groen Leren - De natuur als krachtige leeromgeving

Het initiatief

Tal van onderzoeken benadrukken de positieve impact van een groene leeromgeving, en deze blijkt extra groot bij kinderen met een beperking/leerstoornis: het leren verloopt effectiever en er is meetbaar minder drop-out. We werken -letterlijk en figuurlijk- grensoverschrijdend: ons project brengt groene partners samen met scholen en dit in België, Slovenië en England. We combineren onze expertise om een toolbox te ontwikkelen. Deze bevat (meermaals geteste) activiteiten in een groene leeromgeving die zowel basisvaardigheden (taal, rekenen, observeren) als het zelfvertrouwen stimuleren.

De vernieuwing

Ondanks de duidelijke voordelen, is het samenbrengen van de twee kennisdomeinen (enerzijds outdoor educatie en anderzijds onderwijs voor kinderen met specifieke leerbehoeften) duidelijk pionierswerk.

Leerkrachten en begeleiders die met kinderen met een beperking en/of leerstoornis naar een groene omgeving trekken, steunen voornamelijk op een ‘trial and error’ techniek. Natuur-educatieve centra hebben dan weer zelden een aangepast programma.

Waarom en hoe?

Uit bevragingen bij de start van het project bleek dat leerkrachten intuïtief aanvoelen dat kinderen deugd hebben van buiten te zijn. Tevens signaleerde men de nood aan ondersteuning om deze leermomenten te organiseren. Er blijken op dit moment geen geschikte pakketten voorhanden te zijn. Dankzij de intensieve samenwerking tussen groene partners en scholen kunnen we een beroep doen op heel wat complementaire expertise. Bovendien hebben we de mogelijkheid om ontwikkelde materialen daadwerkelijk te testen en bij te schaven alvorens ze te verspreiden.
Ook de samenwerking tussen drie Europese landen zorgt bij alle partners voor een verruiming van de blik. De deelnemende leerkrachten leren van hun (buitenlandse) collega’s, en halen ook kennis van buiten de schoolmuren naar binnen.

Resultaten

We verlagen de drempel om in een natuurlijke omgeving te spelen en te leren, dankzij vormingen in scholen en in relevante opleidingen waarop we onder andere kant-en-klare voorbeelden aanreiken. Maar eerst en vooral zetten we in op meer kennis over de vele voordelen die een natuurlijke omgeving kan bieden bij onze (toekomstige) leerkrachten en begeleiders.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren