Groeien naar een feedbackcultuur als teamzorg

Het initiatief

Het team van Campus MAX Middenschool wil groeien naar een feedbackcultuur waarbij we dichter bij elkaar en de leerlingen kunnen staan.

De vernieuwing

We willen als school in de toekomst meer mét elkaar spreken i.p.v. over elkaar. Als leerkrachten en leerlingen over de competenties beschikken om verbindend te communiceren is dit een vorm van zelfzorg en bijgevolg ook teamzorg.

Waarom en hoe?

De school is een relatief jonge school. 2 bestaande middenscholen werden samengevoegd om de onderwijshervorming vorm te geven. Het team werd door de fusie, een verhuis en de coronacrisis erg op de proef gesteld. Vanuit een Well be - bevraging bleek dat het geven van feedback nog een uitdaging was. Na een bespreking in een teamvergadering werden acties op korte en lange termijn gepland. Eén van die acties is het uitzetten van een traject rond verbindende communicatie. Een kernteam zal een opleiding volgen bij een externe coach om in een later stadium via intervisies binnen het team een feedbakcultuur te implementeren. Bij de inrichting van de lerarenkamer en de nieuwe leerruimtes voor de leerlingen wordt er aandacht besteed aan gesprekshoeken. Ook willen we onderzoeken hoe klassenraden efficiënter kunnen verlopen en hoe groeigerichte feedbak uit de klassenraden kan leiden tot meer leerwinst bij de leerlingen.

Resultaten

Door de competenties in het verbindend communiceren te versterken groeien we naar een feedbackcultuur waarin we op korte termijn onze personal en collective efficacy verhogen en op lange termijn de leerprestaties van de leerlingen verbeteren.

We willen een duurzaam traject uitzetten waarbij door het olievlekprincipe uiteindelijk heel het team en de leerlingen betrokken worden. Deze samenwerking leidt tot een hogere draagkracht in het team.

Tips & tricks

Beperk lange vormingen op een pedagogische studiedag voor het hele team met theoretische uiteenzettingen over verbindend communiceren. Zorg voor een duurzaam traject waarbij een vrijwillig kernteam het vliegwiel vormt voor de innovatie. Deze voortrekkers kunnen langzaam maar zeker een nieuwe cultuur op school implementeren.

Denk niet enkel aan de theorie, maar heb ook oog voor de uitvoering in de praktijk. Zorg voor een aangename omgeving: plaats gezellige sofa's in de lerarenkamer en creëer leerhoekjes in de co-teachingsruimte of zelfs in vergeten hoekjes op de gang.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren