Gepassioneerde leraren, die met goesting lesgeven

Het initiatief

Gedurende één schooljaar zullen we met een verscheidenheid van acties inzetten op de leerkracht als persoon en als lid van een team. Dit past in het strategisch plan dat we opgezet hebben in 2021. In dit strategisch plan, welk loopt tot 2025, Door deze acties hopen we een sterke leerkracht, die deel uit maakt van een team, voor de klas te hebben. Deze acties houden coaching in van het beleidsteam. Zodat het beleid met de juiste insteek acties onderneemt. Het leerkrachtenteam krijgt ook aparte coaching. Een collega van een zusterschool is auteur en ook coach. Dit wil zeggen dat de coaching heel erg gericht is naar de behoeften van het team. Er wordt ingezet op teambuilding op de pedagogische studiedag om in ongedwongen en uitdagende sfeer de collega's te leren kennen. We starten ook met een portfolio, niet als controlerend instrument maar als persoonlijke versterking.

De vernieuwing

De impact van de leerkracht op de leerwinst van de leerling is volgens vele wetenschappelijke onderzoeken erg groot. We zijn ervan overtuigd dat een positieve leerkracht die deel uitmaakt van een sterk team de gepassioneerde leraar zal zijn die we in onze missie beschrijven. We richten ons buiten de professionele versterking van de leerkracht ook op de leerkracht als persoon.

Waarom en hoe?

Na de coronacrisis is het teamgevoel een stuk weggevallen. De leerkrachten zijn meer teruggetrokken op hun eigen klas en eigen lesgeven. Door de hoger beschreven acties hopen we niet enkel op een herstel van het teamgevoel en kracht van de leraar van voor de crisis. We richten ons erop dat we na deze acties een versterkt team zullen hebben. Onze leerlingen verdienen de beste begeleiding omdat ook zij in moeilijke situatie terecht gekomen zijn op een heel belangrijk moment in hun leven.

Resultaten

Door alleen al de aanvraag te doen voor dit initiatief is er bij een aantal leerkrachten al een positieve vibe ontstaan. Ze weten dat ze ertoe doen. Dat er energie gestoken wordt in het welbevinden van hen als leerkracht laat hen reeds positiever in de klas en het lerarenlokaal staan;
Na dit jaar richten we ons erop dat we een zeer sterk positief team hebben.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren