Generaties verbinden om beter te leren én leven. Samenwerking LAB - Parlangi

Het initiatief

Generaties verbinden om beter te leren en leven. De leerlingen van LAB Gedreven Onderwijs worden met behulp van Parlangi verbonden met Britse, Franse en Vlaamse senioren. Zo leren de jongeren vreemde talen, respect voor andere culturen en generaties en zoveel meer. Een gesprek over het leven zoals het vroeger was met een Franstalige senior? Een Engelse senior wegwijs maken in de wereld van het gamen? Dat kan. Niet alleen vakoverschrijdend, maar ook over taal-, cultuur- en leeftijdgrenzen heen.

(Parlangi is een sociaal, educatief en innovatief project dat mensen over leeftijd-, taal-, cultuur- en landgrenzen heen met elkaar verbindt. Jongeren en senioren communiceren met elkaar via een videoverbinding op het Parlangi-platform. Intergenerationeel contact als motor voor het leren. Dat is waar Parlangi voor staat.)

De vernieuwing

Dit project is vernieuwend op verschillende vlakken. Onze leerlingen zullen:
- heel frequent talen kunnen spreken met moedertaalsprekers;
- zinvolle contacten onderhouden met senioren;
- leren door te doen (wat uiteraard niet nieuw is voor onze school);
- respect leren opbrengen voor andere culturen, generaties, mensen;
- een netwerk uitbouwen.

Waarom en hoe?

LAB zet in op het aanleren van vreemde talen via natuurlijke taalontwikkeling. We willen onze leerlingen de kans geven om talen te leren en oefenen zoals dat het beste lukt: door ze te spreken met moedertaalsprekers. Tegelijkertijd focussen we met dit vakoverschrijdende project op het behalen van leerdoelen rond cultuurbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis en uiteraard moderne vreemde talen.

Resultaten

Het leren (van een taal) gebeurt met vallen en opstaan. We zijn ons ervan bewust dat de communicatie niet steeds vlekkeloos zal verlopen. Dat is niet erg. Integendeel, dat zijn belangrijke leermomenten voor onze leerlingen (én voor de senioren). We willen onze leerlingen laten ervaren hoe ze zelfredzaam kunnen zijn, zelf oplossingen kunnen zoeken en kunnen leren door fouten te maken. Daarnaast willen we de blik van onze leerlingen verruimen. Mensen van verschillende generaties komen zelden met elkaar in contact buiten de familiale context. Die contacten kunnen echter zeer verrijkend zijn, zowel voor de jongeren als de senioren.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren