Gedurfd onderwijs in een stimulerend klimaat

Het initiatief

Onze Max-visie evolueerde tot een volledig evidence based onderwijssysteem waar motiverende lespraktijk hand in hand gaat met zelfsturend leren. Zowel de corona-periode én de nieuwe eindtermen maken duidelijk dat we in de goede richting bezig zijn. Maar voor een correcte en volledige implementatie hadden we nood aan materiaal om het zelfsturend leren van leerlingen te coachen en op te volgen. Ook bijscholing met betrekking tot het gebruik van dat materiaal door het lerarenteam was dan wenselijk.

De vernieuwing

De deuren van de Tienerschool gingen in september 2020 open. In de Tienerschool wordt een innovatief onderwijssysteem aangeboden waar lessenroosters met vaste vakken op vaste uren niet langer van toepassing zijn. In dit innovatief systeem wordt ingezet op coaching van de leerlingen. De leerkrachten vormden zich om tot begeleiders van het leerproces en daarbij liepen we aan tegen het gebrek aan materialen, kennis en kunde om leerlingen te coachen bij het in handen nemen van dat leerproces. De vernieuwing die we nu invoeren is dan ook gebaseerd op het inzetten van materialen en het professionaliseren van leraren, om coachgroepen te begeleiden en het zweet op de juiste rug te plaatsen.

Waarom en hoe?

De executieve vaardigheden, die ten grondslag liggen aan zelfregulatie en zelfbeheersing, ontwikkelen zich vanaf de vroege kindertijd en gaan daarmee door tot ver in de adolescentie. In de Tienerschool werden in het schooljaar 2020-2021 wekelijkse coachsessies georganiseerd in groep en individueel. Met gesprekskaarten worden de leerlingen begeleid in de ontwikkeling van executieve functies. Leren Leren Schiedam biedt een volledige toolbox aan met doelenkaarten, interventiekaarten, hulpkaarten, spel,… Deze aanpak willen we uitbreiden naar alle coaches, alle studierichtingen en alle leerlingen tot 18 jaar. Onder begeleiding van het Leerlab worden leerlijnen uitgestippeld om verder te gaan op de executieve functies in de Tienerschool en meer leerstrategieën vast te pakken in de hogere graden om hun leerproces in handen te nemen.

Resultaten

Dankzij de expliciete aanpak van zelfsturende vaardigheden en zelfsturing willen we gemotiveerde leerlingen die hun eigen leerproces in handen nemen. Door het aanschaffen van deze materialen en de bijscholing van de leraren kunnen alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen ondersteund worden in het ontwikkelen van hun zelfsturende vaardigheden die zullen leiden tot meer eigenaarschap en het in handen nemen van hun eigen leerproces. De verandering waar we naar streven is dat jongeren hun leraar beschouwen als coach aan de zijlijn om ze te begeleiden in hun schoolse, persoonlijke en professionele groei.

Tips & tricks

Tot nog toe was onze visie vooral te merken in onze aanpak en minder in ons materiaal. Om onze visie te voltooien was er extern materiaal nodig met betrekking tot het stimuleren van eigenaarschap. De visie zou dus aan de basis moeten liggen van de innovatie die je wenst vorm te geven.

Materiaal

Het materiaal m.b.t. zelfsturing van Leren Leren Schiedam dat we zullen inzetten zijn toolboxes om met executieve functies aan de slag te gaan: gesprekskaarten, educatief spel, interventiekaarten, doelenbriefjes, doelenkaarten, hulpkaarten, leerkuilkaarten,…
Deze materialen kan je aankopen op de website van Leren Leren Schiedam, of via een trainer die workshops geeft om met deze materialen aan de slag te gaan.

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren