Flexibele trajecten in een maatpak steken

Het initiatief

Klassen van onze Tienerschool in een nieuw kleedje stoppen om:

- flexibel te kunnen werken
- trajecten op maat te kunnen opstellen
- mee te gaan met de modernisering van het onderwijs

De vernieuwing

Drie klassen naast elkaar werden ingericht op maat van de leerling:
- 6 hoge tafels
- zithoek
- laptops
- elke klas een eigen kleur
- instructieruimte

Waarom en hoe?

De visie van school is heel duidelijk en transparant naar de leerlingen en ouders toe.

- Graag naar school gaan
- Maximale leerwinst voor elke leerling
- Traject op maat voor elke leerling

Om daar tegemoet aan te kunnen komen moeten we ruimte geven aan de leerkrachten om zich te professionaliseren maar we moeten ook een klimaat scheppen waarin die professionalisering kan plaats vinden.

Resultaten

Het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkracht stijgt. In het pedagogisch beleid zetten we als "Athena" sterk in op flexibele leertrajecten in de bovenbouw waarin duaal leren, werkplekleren, leren en werken, voltijds onderwijs structureel in elkaar verweven zitten. De eerste graad is een opstap ... "een brug".... in de onderwijs loopbaan begeleiding van elke leerling. Dankzij de extra middelen, waarvoor nogmaals dank, kunnen we de ingeslagen weg verder zetten.

Tips & tricks

Alles start vanuit een visie. Daaruit volgt je personeelsbeleid en structuur. Draagkracht in je team creëren is de boodschap zodat inspraak en communicatie een belangrijk proces zijn om verdere stappen naar uitstraling te kunnen zetten.

Materiaal

Naast het aankopen van materiaal zijn we ook op zoek gegaan naar een uniform systeem qua evaluatie, praktijkopdrachten, vakgroepwerking. Deze uniformiteit zorgt voor een sterk team die meedenkt aan een betere kwaliteitsontwikkeling van de school.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren