Escape Room als leercontext voor de toekomst

Het initiatief

Een escape room is een interactief spel waarbij een groep in een kamer wordt opgesloten en puzzels moet oplossen om te ontsnappen. Maar het is meer. Een escape room is ook een ideale context om te werken aan 21st century skills: samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit, leiderschap…

Je leert niet alleen door in een escape room te spelen. Je leert nog veel meer door er zelf eentje te bouwen. In een reeks workshops dagen we jongeren uit. Doorheen het ontwerp- en bouwproces werken ze op een speelse en geïntegreerde manier aan 21st century skills.

De vernieuwing

In een reeks workshops zetten we leerlingen voor een reële en complexe uitdaging:
- Het bouwen van een escape room is reëel: je moet de kamer echt bouwen.
- Het is complex: je moet samenwerken, de juiste puzzels vinden, het geheel op een goede manier samen brengen en aandacht hebben voor verhaallijn.

Principes:
- De persoon zelf is het vertrekpunt van een leerervaring.
- Faciliterend en ondersteunend: afstappen van louter kennisoverdracht. Creëren van leerervaringen en individuele ondersteuning voor leren. Een escape room bouwen is een fantastische leerervaring met veel mogelijkheden.
- Flexibel: diversifiëren van de leerervaringen. Bij het bouwen van een escape room zijn er verschillende talenten nodig.
- Een leerervaring voor iedereen, los van hun niveau. Om een escape room te bouwen zijn er verschillende talenten nodig, zowel technisch, talig, praktisch, artistiek ...
- Een proces van samenwerken en discussie. Om een escape room te bouwen moet je overleggen, leiderschap opnemen, argumenteren, argumenten beoordelen.

Gouden regel: als er plezier is, leert men sneller en blijft het langer hangen.

Waarom en hoe?

De wereld verandert in een sneltempo. Overheden veranderen hun beleid. Klassieke beroepen verdwijnen. Digitale mogelijkheden groeien exponentieel. Maar welke competenties hebben de werknemers van morgen nodig?

P21 ontwikkelde een kader dat de vaardigheden, kennis en expertise omschrijft die leerlingen moeten beheersen om te slagen in hun werk en leven.
- Leven en werk: flexibiliteit, zelforganisatie, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid ..
- Leren en innovatie: creativiteit, kritisch en probleemoplossend denken, communicatie, samenwerking …
- Informatie, mediawijsheid, ICT …
- Basisvakken: geschiedenis, wiskunde, talen, burgerschap …

Escape room als leercontext.

Een escape room is een interactief spel waarbij een groep mensen in een kamer wordt opgesloten. De deelnemers moeten de kamer proberen te verlaten binnen het uur. Hiervoor moeten ze samenwerken. Ze zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen. Daarmee lossen ze puzzels en raadsels op. De spelleider kijkt vanuit een andere kamer toe naar het verloop van het spel en geeft tips waar nodig. Vaak zijn er verborgen ruimtes.

Volgens experts heeft het succes van escape rooms alles te maken de flow theorie van professor Csikszentmihalyi.
De 8 principes van flow: doelen zijn duidelijk, context levert directe feedback, evenwicht tussen uitdagingen en vaardigheden, hogere concentratie door denken én doen, alleen het hier en nu telt, tijdsbesef verandert, je hebt de volledige beheersing over de situatie, en er is geen nood aan ego.

Escape rooms bieden een optimale balans tussen uitdaging en vaardigheden van de gebruikers. Het proces van zoeken, nadenken en samenwerken, maakt dat er een motiverende spanningsboog wordt gecreëerd. Als je in flow bent, leer je beter.

Dit betekent dat je leert vanuit:
- je sterktes
- vertrouwen in jezelf en in anderen
- energie en motivatie
- betrokkenheid op het leren en op het doel
- zelfsturend leren in functie van het doel

Je leert niet alleen door in een escape room te spelen. Je leert nog veel meer door er zelf eentje te bouwen.

We zetten leerlingen voor een reële en complexe uitdaging:
- Het bouwen van een escape room is reëel: je moet de kamer echt bouwen.
- Het is complex: je moet samenwerken, de juiste puzzels vinden, het geheel op een goede manier samen brengen en aandacht hebben voor verhaallijn.

Resultaten

Onderwijzen van 21st Century Skills moet aan een aantal principes voldoen. We willen met dit project een inspirerend voorbeeld geven van hoe dit er kan uitzien.
- Gefocused op de leerling: de student is het vertrekpunt van een leerervaring. De leerkracht zorgt voor de juiste inhoud en methodieken.
- Faciliterend en ondersteunend: afstappen van louter kennisoverdracht. Creëren van leerervaringen en individuele ondersteuning voor leren. Een escape room bouwen is een fantastische leerervaring met veel mogelijkheden.
- Flexibel: diversifiëren van de leerervaringen. Bij het bouwen van een escape room zijn er verschillende talenten nodig.
- Een leerervaring voor alle leerlingen, los van hun niveau. Om een escape room te bouwen zijn er verschillende talenten nodig, zowel technisch, talig, praktisch, artistiek ...
- Onderwijzen is een proces van samenwerken en discussie. Om een escape room te bouwen moet je overleggen, leiderschap opnemen, argumenteren, argumenten beoordelen.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren