Een krachtige leeromgeving vormgeven aan de hand van Google for education, de start!

Het initiatief

Ons initiatief bestaat er uit Google for education verder te exploreren en te integreren binnen de dagdagelijkse werking van onze klassen. Zo streven we er naar onze leerlingen zelfstandiger te maken, de leerkrachten verder op te leiden, de rol van de leerkracht te verschuiven naar coach van het leerproces van de individuele leerling met als doel de executieve functies van de kinderen te vergroten. Hierbij willen we inzetten op de school van de toekomst, blended learning.

De vernieuwing

We hebben er voor gekozen om met de volledige lagere school in te zetten op onze Google workspace. Elke leerkracht heeft de mogelijkheid om te exploreren en te experimenteren met Google for education. Ons doel is enerzijds leerlingen vaardiger en zelfstandiger te maken en hen te laten leren op hun eigen tempo. Anderzijds willen we ook het schoolteam vaardiger maken en efficiënter leren werken. De leerkracht als coach binnen het leerproces van de leerlingen.

De google workspace wordt nu ook ingezet voor het bestellen van de maaltijd door de ouders en het regelen van de oudercontacten, voorheen ging dit nog via een briefje mee met het kind.

Waarom en hoe?

Door het uitbreken van de coronacrisis hebben we des te meer ingezien dat het digitaal leren een must is in het onderwijs. Tijdens de eerste lockdown hebben we gemerkt dat het binnen ons lerarenteam nog aan heel wat vaardigheden en kennis ontbreekt om optimaal in te zetten op digitaal onderwijs. Het enorme aanbod van diverse mogelijkheden en tools was voor sommigen moeilijk te overzien. Daarom werd gekozen om volop in te zetten op onze bestaande Google workspace. Er werd beslist om elke leerling vanaf het eerste leerjaar een eigen Google account van de school te geven en daar geleidelijk aan mee te leren werken. Er werden afspraken gemaakt en in een leerlijn ICT gegoten.

Om leerkrachten vaardiger te maken is er een aanbod aan (online) nascholingen. Tijdens de zomervakantie van 2021 worden alle schoolteamleden ondergedompeld in de google workspace tijdens een teambuilding. Leerkrachten en leerlingen leren van elkaar en leren zo optimaal de onderwijstijd in te zetten. Enkele teamleden schoolden zich bij als Google certified educator en zijn nu het eerste aanspreekpunt voor gebruikers problemen. De ICT coördinator verdiept zich verder in het optimaal beheren van de workspace en volgt hiervoor ook nascholing. Ook kiezen we er voor de bestellingen van de maaltijd en het plannen van de oudercontacten via onze workspace te doen.

We maken nu ook gebruik van Google agenda om lokalen te reserveren.

Resultaten

Momenteel is de bovenbouw volop aan het inzetten op het werken met Google classroom. Elke leerkracht die er mee werkt is overtuigd van de meerwaarde. De leerkrachten worden zekerder en vaardiger. De leerlingen vinden het fijn om online te werken en oefenen verder hun executieve functies.

Het werken met Google agenda voor het reserveren van de lokalen zorgt ervoor dat er veel minder dubbele boekingen over vergissingen zijn over het gebruik van de lokalen.

Het werken met Google formulieren voor de bestelling van de maaltijden en het organiseren van de oudercontacten worden zowel door de ouders als door de leerkrachten en secretariaatsmedewerkers als gemakkelijk en efficiënt ervaren.

We zijn volop verder aan het exploreren en experimenteren. Het uiteindelijke doel is om elke schoolteamlid vaardig te maken binnen de Google workspace en iedereen vlot te laten werken met een aantal Google tools.

Tips & tricks

Maak een duidelijke keuze rond de tool waarmee je aan de slag wil gaan. Ga op zoek naar een aantal collega's die mee dit project willen ondersteunen. Ga op zoek naar heel wat mogelijkheden en toon deze in kleine en korte momenten aan andere collega's. Laat hem uitproberen en experimenteren, zorg dat ze de meerwaarde inzien.

Materiaal

Wij hebben heel wat gevonden op de website van fourcast for education. Bij fourcast volgenden ook twee teamleden de opleiding Google ceritified eductor. Zij zullen ook de teambuilding rond Google workspace voorzien. We volgden heel wat Webinars en bekijken heel wat filmpjes.

Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren