Duidelijkere attestering door puntenloos evaluatiesysteem

Het initiatief

De GO! Spectrumschool in Deurne & Borgerhout werkt al 2 schooljaren met een evaluatiesysteem zonder puntenregistratie in de BSO-, deeltijdse én de duale opleidingen. Punten werden vervangen door bollen die stap voor stap van grijs naar groen kleuren. Een groen bolletje wil zeggen dat de doelstelling volledig behaald is.

De vernieuwing

"Leerlingen zijn niet bezig met hoeveel punten ze scoren, maar met wat ze al kunnen en waar ze nog aan moeten werken. Dat is een veel positievere benadering van het leerproces dan steeds die fixatie op 'buizen'.”
- Hans De Schepper, coördinator van het evaluatiesysteem.

Waarom en hoe?

“De core business van evalueren is het verwerven van vaardigheden en werken aan competenties. Met dit systeem hebben leerkracht én leerling een duidelijk overzicht van het leerproces. Zo kan de leerkracht perfect bijsturen waar nodig. De leerling op zijn beurt kan perfect zijn of haar eigen traject uitstippelen. Een verworven doelstelling moet in principe niet meer geëvalueerd worden. Zo kan de leerling zich meer concentreren op doelstellingen die nog niet gerealiseerd zijn.”
– Hans De Schepper, coördinator van het evaluatiesysteem.

Resultaten

De focus ligt hierbij op het behalen van leerdoelen per individuele leerling en niet op het klasgemiddelde. Op deze manier kan iedere leerkracht en de school ook het behalen van de eindtermen en leerplannen veel beter garanderen. Dit jaar plukken de leerlingen daar de vruchten van. We merkten eind vorig schooljaar een daling van het aantal C-attesten en vooral een heel andere manier van besprekingen op klassenraden met minder discussie en veel meer duidelijkheid.

Tips & tricks

Wij nodigen leerkrachten, directies, beleidsmedewerkers, coördinatoren uit op onze studiedag "Doelgericht lesgeven en evalueren; naar een puntenloos evaluatiesysteem." op vrijdag 28 september 2018
Meer info > https://www.spectrumschool.be/studiedag-puntenloos-evaluatiesysteem/

Materiaal

Wij nodigen leerkrachten, directies, beleidsmedewerkers, coördinatoren uit op onze studiedag "Doelgericht lesgeven en evalueren; naar een puntenloos evaluatiesysteem." op vrijdag 28 september 2018

Meer info > https://www.spectrumschool.be/studiedag-puntenloos-evaluatiesysteem/

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren