digiTALeren voor TALenten in spe!

Het initiatief

Op het TAL gaan wij voluit voor digiTALeren!
We beantwoordden de oproep van de Koning Bouwdewijnstichting om de groeiende behoefte aan differentiatie en afstandsleren op een zinvolle manier in te vullen.
We werken aan een goed ontwikkelde visie met en door ons TAL-team zodat elk TALent communicatief en mediaWIJS wordt. De financiële toelage helpt ons hier uiteraard bij!

De vernieuwing

De Corona-crisis heeft onze school, het TALokeren, helpen versnellen om erg gedifferentieerd te werken met onze TALenten. De elkaar chronologisch opvolgende initiatieven en professionaliseringssessies én de uitbouw van onze warme leerlingenbegeleiding vraagt nu om een verankering in onze TAL-visie om onze TALenten zo communicatief en mediawijs door de wereld te laten gaan. Ook na de Corona-periode.

Waarom en hoe?

We voeren dit project uit met onze TAL-raad, een groep van enthousiaste en gemotiveerde leraren uit alle richtingen, domeinen en onderwijsvormen (BSO-TSO).

Resultaten

Een verankerde visie op gedifferentieerd afstandsleren op het TAL waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen, pedagogisch ingebed in en aansluitend op de hervorming van het secundair onderwijs.

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren