Digitaal pedagogisch veranderingsmanagement

Het initiatief

We gaan voor het eerst pedagogisch ICT'ers aanstellen die de dit jaar ontwikkelde visie verder zullen uitwerken en implementeren om de leerlingen en leerkrachten op te leiden en te ondersteunen in digitaal les krijgen/geven. In onze nieuwe visie starten we volgend jaar met een digitaal verhaal met IT als rode draad binnen elke opleiding die geënt is op de nieuwe lpd. Zo gaan we ons omvormen tot de school van de toekomst waarbij de leerkracht meer als coach zal optreden via nieuwe didactische werkvormen.

De vernieuwing

We startten pas dit jaar met het laptopverhaal in onze school. Dus voor zowel de leerlingen als de leerkrachten is dit nieuw. Vanuit onze visie en de nieuwe eindtermen is het belangrijk dat de digitale toegang voldoende bereikbaar is. Hierin willen we het digitale pad uitstippelen voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Door ons pad dat we dit jaar doorlopen hebben om een visie te ontwikkelen, zijn we tot het besef gekomen dat voor het eerst een pedagogisch ICT'er een must is op onze school.

Waarom en hoe?

Volgens de theorie van veranderingsmanagement wordt de overgang naar een digitale en innovatieve mindset bij leerlingen (en leerkrachten) bereikt, gestimuleerd en onderhouden via het ADKAR-model. Door hierbij steeds aandachtig te zijn voor de intrinsieke motivatie van elke
leerling, worden persoonlijke groeitrajecten bekomen waarin het potentieel van elke leerling ten volle naar boven kan komen. Dit ADKAR-model stelt ons in staat om gefaseerd en planmatig te werk te gaan om een schoolbreed gedragen digitale transformatie te bekomen met aandacht voor inclusie:
- Awareness - “ik zie rondom mij waarom dit nodig is”
Uitbreiden van het studieaanbod met hedendaagse richtingen op maat van de toekomst (bijv. STEM, Internet of Things en Hernieuwbare Energie), lesmateriaal en inspiratiebronnen toegankelijk maken voor elke leerling en zijn/haar ouders of voogd(en), digitale opendeurdagen, digitale affichering binnen de school, ...
- Desire - “ik wil meedoen”
Bevraging via o.a. opvoeders en enquêtes naar de persoonlijke noden van elke leerling, inzetten van innovatieve onderwijsconcepten zodat remediëren leidt tot persoonlijke groeitrajecten, organiseren van de mogelijkheid om les op afstand te volgen (bijv. in combinatie met een sport-specialisatie), digitale vaardigheden inzetten bij actuele thema’s (bijv. toepassen in duale richtingen), ...
- Knowledge - “Ik weet hoe het moet”
Ondersteuning d.m.v. digitale handleidingen en fysieke workshops op school, webinars, individuele begeleiding en persoonlijke feedback (zowel on- als offline), technologie inzetten om het traject van elke leerling actief op te volgen en bij te sturen waar nodig, ...
- Ability - “ik kan het”
Digitale tools actief inzetten tijdens lessen, examens en huiswerk
- Reinforcement - “ik wil mijn ervaringen delen met anderen”
Leerlingen delen hun ervaringen met mede-leerlingen o.b.v. hun gerealiseerde projecten, (digitale) beurzen, social media, en het geven van rondleidingen aan nieuwe leerlingen, ...

Resultaten

Weldra meer info

Tips & tricks

Weldra meer info

Materiaal

Weldra meer info

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren