Deep Democracy als basis voor participatie in De MET

Het initiatief

In De MET gaan jongeren samen met hun coaches aan de slag om, via Lewis Deep Democracy, participatieve en krachtige besluitvorming, waarin ieders wijsheid wordt benut, te verankeren in het DNA van de leerplek. Via LDD leren jongeren en coaches om in de eerste plaats echt goede gesprekken te voeren waar alles kan worden gezegd en naar elkaar geluisterd. Dit komt aan bod tijdens het dagelijkse startoverleg en wekelijkse groepsraad die de jongeren met hun coach hebben, de maandelijkse De MET-raad.

De vernieuwing

Lewis Deep Democracy reikt een set praktische tools aan waarmee jongeren en hun begeleiders zelf aan de slag kunnen. Het kan in tal van processen ingezet worden, zowel op individueel niveau als in kleine en grote groepen. LDD geeft aan iedereen een evenwaardige stem om op deze manier echt aan de slag te gaan met een participatief model. Het verandert wezenlijk de aard van de samenwerking, van het gesprek, van het samenleven, van het samenwerken. Daarom willen we inzetten op het gebruik van deze methode in De MET met als doel om LDD een deel van het DNA van De MET te laten worden.

Waarom en hoe?

De methode van LDD zal stapsgewijs ingang vinden in het DNA van De MET. Eerst worden de coaches opgeleid in de methode. De coaches begeleiden dagelijks de jongeren in hun leerproces en begeleiden de groep in het samenwerken en samenleven op De MET. Daarom zijn ze bij uitstek de juiste partners om LDD ingang te doen vinden in de schoolcultuur van De MET. In de loop van het schooljaar gaan de coaches actief met LDD aan de slag om de jongeren wegwijs te maken in deze methode, met begeleiding en ondersteuning van Helga Schepers. De methode wordt gebruikt in het startoverleg, de groepsraad en De MET-raad én in het dagelijkse coach-overleg tussen de coaches. Doorheen het schooljaar worden verschillende reflectiemomenten met Helga voorzien om te reflecteren op het gebruik van de methode en om de methode ook verder uit te rollen in de organisatie: in het teamoverleg, op bestuursvergaderingen en op oudervergaderingen. Zo verankeren we Deep Democracy écht in het DNA van De MET.

Resultaten

Door intensieve begeleiding in het gebruik van de methode van Lewis Deep Democracy zal de participatieve structuur van De MET pas ten volle tot bloei komen. Een testcase binnen het team van De MET kon op veel enthousiasme rekenen en stimuleerde de wens om dit structureel en blijvend in te bedden in het DNA van De MET. De impact die we hiermee hopen te realiseren is dat onze participatieve structuren ook echt gaan doen wat we ervan verlangen, namelijk onze leerlingen voorbereiden op een actieve rol als burger in onze maatschappij, op levenslang leren binnen een veranderende wereld, op het samenleven in een wereld vol diversiteit, met respect voor zichzelf, hun medemens en de omgeving.

Tips & tricks

- Welke overleg- en participatieorganen zijn er nu al op jouw leerplek en waarvoor dienen ze? (wie, wat, wanneer)
- Kijk eens kritisch naar deze organen: heeft echt iedereen een gelijkwaardige stem? Loop je soms tegen problemen, weerstand, verzet aan, waardoor je voelt dat niet iedereen zijn stem kan laten horen?
- Zoek inspiratie en hulp bij een LDD-trainer om LDD écht een plaats te geven op jouw leerplek of in jouw organisatie.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren