De Wetenschapsbattle: want kinderen kunnen veel meer

Het initiatief

Beeld je in: vijf wetenschappers presenteren hun onderzoek op een lagere school. De leerlingen stemmen voor de beste presentatie en organiseren alles zelf. Het lijkt op een rockconcert, maar dan over wetenschap. Het bestaat al in elke Vlaamse provincie, maar we willen verder gaan. Door meer kansarme kinderen te betrekken, verdoken talenten op te sporen en wetenschappers van allochtone origine op het podium te zetten. Want elk kind heeft het recht te dromen om later wetenschapper te worden.

De vernieuwing

De Wetenschapsbattle is het enige initiatief over wetenschap in Vlaanderen
* dat de kinderen zelf organiseren en waar zij het laatste woord krijgen
* dat tijdens de schooluren plaatsvindt en de hele school betrekt, ook de kinderen die anders niet met wetenschap in contact komen
* waarbij de kinderen de wetenschappers coachen, in plaats van omgekeerd
* dat erin slaagt om kinderen warm te maken voor wetenschap, die er anders nooit mee in contact zouden komen, door te focussen op de talenten van elk kind en te bouwen aan hun zelfvertrouwen

Waarom en hoe?

Onze samenleving is alsmaar diverser. Jaarlijks stijgt het aantal kinderen van allochtone origine op school. Maar helaas krijgen zij niet dezelfde kansen in de samenleving als autochtone kinderen. Terwijl autochtone kinderen dromen van een job als advocaat, dokter of bedrijfsleider, zien allochtone kinderen zich in minderwaardige jobs belanden. Met editie 2018 van de Wetenschapsbattle willen we volop allochtone kinderen (en in het bijzonder meisjes) warm maken voor wetenschap en hen nieuwe rolmodellen aanreiken. We tonen dat we met kennis de wereld kunnen veranderen, en dat iedereen wetenschapper kan worden, ongeacht je achtergrond. De ervaring van de vorige twee edities van de Wetenschapsbattle leert ons dat de methode uitermate geschikt is om kinderen te bereiken, die anders niet in contact komen met wetenschap.

Resultaten

Concreet mikken we voor editie 2018 op minstens 2 kansarme scholen die deelnemen (gemiddeld 400 betrokken kinderen) en minstens 5 wetenschappers van allochtone origine die hun onderzoek presenteren tijdens een Wetenschapsbattle.

Tips & tricks

Laat de kinderen doen, geef ze verantwoordelijkheden, durf loslaten. Je zult verrast staan van het resultaat.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren