De STEMpel: het toppunt van STEM

Wat als er naast je school een oude crèche staat te verkommeren? Dan maak je er een STEM-tempel op maat van het basisonderwijs van! Het team van directeur Wesley Vanbavinckhove realiseerde hun droom. “Want STEM is voor ons meer dan de eerste letters van Science, Technology, Engineering en Mathematics.”

“Tot 5 jaar geleden werkten we traditioneel”, zegt de directeur. “Nu is STEM onze houding, onze visie, onze manier van lesgeven. In onze aanpak staat onderzoekend leren centraal en is verwondering de basis en het vertrekpunt voor bijna alle lessen.”

Een hele ommekeer. En daar is het nieuwe onderzoekscentrum De STEMpel het duidelijkste bewijs van. Kleuters en basisschoolkinderen krijgen er een probleem of uitdaging binnen een thema als ‘Papier’ of ‘Zintuigen’ voorgeschoteld. In 6 verschillende ruimtes vinden ze het materiaal om een creatief antwoord te ontwerpen en uit te testen.

STEM op elk teamoverleg

Eva Vlonk

Vandaag werkt het 5de en 6de leerjaar rond Egypte. In de ontwerpzone onderzoeken ze begrippen als ‘hellingsgraad’, ‘kracht’ en ‘last’. Hoe kregen de Egyptenaren die enorme blokken naar boven?

Vanbavinckhove: “Toen STEM in Vlaanderen populair begon te worden, was ik zelf de trouwste ziel van een CoP, een community of Practice. Daarin zaten mensen met een passie voor de STEM-didactiek. We deelden onze expertise en ervaringen. Wat ik daar leerde, gaf ik telkens door aan de teams van de 3 vestigingen van onze school. Ook leraren volgden opleidingen en deelden hun nieuwe kennis.’

 “Op elke teamvergadering was STEM een vast onderdeel. Je hoort dan vaak dezelfde opmerking terugkomen: je hebt daar toch veel materiaal voor nodig, je moet je hele klas verbouwen, een grote ruimte zou handig zijn. We lonkten naar dat lege kinderdagverblijf naast onze vestiging in Brugge-Sint-Pieter…”

Samenwerking stimuleren

Eva Vlonk

Een groep leerlingen kapt in de werkplaats hun naam in hiërogliefenschrift in blokken cellenbeton. Met welk gereedschap lukt dat het best?

Vanbavinckhove: “Die creche was een unieke kans. We stelden een dossier op met daarin onze visie op STEM, onze STEM-didactiek en hoe we het gebouw wilden inrichten. Een onderzoekscentrum voor de hele scholengemeenschap, dat wilden we ervan maken. Ik trok met het voorstel naar het schoolbestuur van scholengroep Impact. Ze keurden het goed en maakten 200.000 euro vrij voor de renovatie en inrichting.”

“De leerlingen van onze 3 vestigingen spenderen hier nu elke maand minstens een dag. De andere scholen van de scholengroep komen minder frequent, maar iedereen is welkom. Ook externen. Dit is een ontmoetingsplaats en we moedigen het samenwerken tussen leraren erg aan. Een STEM-sterke leraar die hier met STEM-zwakkere leraar aan de slag gaat? Heerlijk!”

Houvast voor leraren

Eva Vlonk

Ondertussen onderzoeken klasgenoten in het labo hoe je een appel kan bewaren of ‘mummificeren’. Geeft soda, zout of azijn het beste resultaat?

Vanbavinckhove: “Verwondering is bij elke les het vertrekpunt. Van daaruit stellen we een onderzoeksvraag. Bak samen eens een brood met of zonder gist. De vragen zullen vanzelf komen. In dat onderzoekend leren zijn we op die 5 jaar enorm geëvolueerd. Niet iedereen maakte meteen de klik en niet elke les gaf direct een succeservaring. Het labo een goede invulling geven, lukt nu pas, vinden we. ”

“Dankzij een subsidie voor flankerend onderwijsbeleid van de provincie kon hier het eerste schooljaar een halftijdse coördinator aan de slag. Zij heeft veel klassen ontvangen en leraren concreet getoond hoe ze een thema in de STEMpel kunnen aanpakken. Haar hulp en tips waren een enorme houvast voor sommige collega’s.”

Lego motiveert

Eva Vlonk

Stripverhalen over het oude Egypte? Die maak je in het Lego Education & Innovation Studio (LEIS). Leerlingen bouwen decors, fotograferen die en plaatsen er tekstballonnen bij.

Vanbavinckhove: “De intrinsieke motivatie is enorm als kinderen de ruimte vol Legoblokjes zien. Het voelt niet als leren. Volgens Lego leert elk kind, waar ook ter wereld, op dezelfde manier. Ze hebben daarom een universeel curriculum gemaakt. Met pasklaar materiaal én een handleiding. STEM-onzekere leraren trek je daarmee gemakkelijk over de streep.”

“Dit centrum moet je up-to-date houden. Zo staat op ons verlanglijstje een telescoop.  Daarom zetten mijn collega-directeur en ik nascholingen op poten. De inkomsten daarvan investeren we weer.”

STEM is ook filosofie

Eva Vlonk

In de donkere kamer staat filosoferen over goden op het menu. Gevolgd door dadelsnoepjes maken in de keuken.

Vanbavinckhove: “We hechten veel belang aan filosofie binnen wetenschap. Je discussieert, legt ideeën samen en zo kom je tot nieuwe inzichten. En elk antwoord roept weer nieuwe vragen op.”

“We verwachten veel van onze teams en blijven dromen. En we geven het goede voorbeeld”, benadrukken de directeurs. “Als leraren onzeker zijn of ons zeggen ‘Doe het dan zelf’, dan krijgen ze ‘Oké, wanneer?’ als antwoord. Leraren hoeven geen schrik te hebben om te falen. Als zij iets nieuws proberen, is dat ook onderzoeken. Ook zij moeten kunnen experimenteren, mislukken en daaruit leren.”

Onderzoekscentrum De STEMpel is een initiatief en een gezamenlijke verwezenlijking van GO!- basisscholen De STEMpel (voorheen De Regenboog), De Pannebeke en De Springplank in Brugge.

Dit artikel kwam tot stand in een samenwerking tussen Veranderwijs en Klasse. Klasse is een multimediaal magazine over en voor onderwijs. Gebeten door onderwijsvernieuwing? Ontvang het beste van Klasse in je inbox of neem een abonnement op Klasse Magazine.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren