De Sprong wil buitengewoon omgaan met ieders talent.

Het initiatief

In ons buitengewoon basisonderwijs is het welbevinden van ons hele team een krachtige groeimotor voor de ontwikkeling van elk kind. Het hele team van De Sprong stressbestendig en veerkrachtig maken en leren omgaan met de veranderende leerlingenpopulatie alsook het veranderend onderwijslandschap. Wanneer leerlingen en leerkrachten goed in hun vel zitten, leren ze gemakkelijker en functioneren ze beter. Een positief elan creëren op schoolniveau zodat de betrokkenheid van eenieder vergroot en de motivatie toeneemt. Een positieve focus op het aanwezige talent en ook op de vraag hoe je die talenten verder ontwikkelt en verder inzet.

De vernieuwing

We willen de komende twee schooljaren inzetten op het hebben van een hechter team, het creëren van meer verbinding en een positiever werkklimaat scheppen.
Deze veranderingen binnen het team vertalen zich ook in een positievere schoolvisie die nog meer door iedereen gedragen wordt wat de totale ontwikkeling van alle leerlingen ten goede komt. Deze schoolvisie willen we ook uitdragen naar de ouders en externen. We willen onze leuze ‘Buitengewoon omgaan met het talent van elk kind’ nog explicieter doortrekken op school- en leerkrachtniveau.

Waarom en hoe?

De verschuiving van type 8/1 leerlingen naar het basisaanbod zorgt voor nieuwe problematieken en zorgvragen, waar we als school niet altijd het antwoord op vinden. Steeds meer leerlingen vertonen kenmerken van type 3/9. Er wordt heel veel van ons gevraagd om ok deze leerlingen mee te nemen in ons schoolgebeuren. Steeds hogere werkdruk.

De lange wachttijd tot hulpverlening zorgt voor veel stress en uitzichtloosheid bij het team. Een groter wordende werkdruk door corona-impact bij het team en bij de leerlingen, het moeilijk bereiken van de thuiscontext, de grote leerachterstand bij kinderen sinds 2020.
De vele conflicten op de speelplaats/in de klas zorgen voor een toename van stressfactoren voor het personeel. Het GOK-verhaal toont dit aan, ook de verslagen van de leerlingenraad, alsook het verhaal van elke dag op de speelplaats, in de leraarskamer.

We willen dit doen aan de hand van pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen en externe navormingen (o.a. rond groeimindsettraining en talenten, het verder integreren van de expertise van rots en water, omgaan met moeilijk gedrag. Daarnaast denken we aan een innovatief project voor ons speelplaatsbeleid en willen we inzetten op teambuilding.

Resultaten

Ons uitgangspunt is momenteel de schoolvisie hierover verder uitwerken. Dit is momenteel lopende en onze acties zullen daaruit voortvloeien en concreter vorm krijgen. We zijn ook al pedagogische studiedagen, navorming en teambuildingsactiviteiten aan het plannen.

Tips & tricks

Samenwerken met externe deskundigen.
Bewust tijd maken om de doelen uit te werken met het kernteam.
Tijd investeren om met hele team aan de slag te gaan rond de prioriteiten.

Materiaal

Innovatieve projecten voor het speelplaatsbeleid en de aankoop van materialen.
Methodieken rond positieve groepsdynamica.
Extra navorming.
Teambuildingsactiviteiten.

Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren