De leerling als regisseur van zijn leerproces!

Het initiatief

Op onze school werken leerkrachten in verschillende zelfsturende teams waarbinnen de
leerkrachten een specifieke visie en pedagogische aanpak ontwikkelen. De teams geven vorm
aan de organisatie en de inhoud van het leerproces met als ultieme streefdoel 'de leerling
regisseur maken van zijn leerproces'.
Het team wetenschappen ontwikkelde een eigen methode op basis van het ABC-model. Met
dit initiatief willen deze innovatie systematisch integreren en een boost geven aan het
ontwikkelingsproces.

De vernieuwing

In het huidige onderwijs is nood aan vernieuwing en innovatie! De onderwijsuitdagingen van vandaag zijn immers totaal anders als deze van het verleden.
Eigenaarschap en autonoom leren is onmisbaar om met succes te functioneren in onze samenleving van morgen. We focussen op onze school in eerste instantie op de leermiddelen en leeromgeving. We ambiëren de leerling in het midden van zijn leerproces te plaatsen en experimenteren met ‘blended learning’.

Waarom en hoe?

De leerlingen wetenschappen van het 3de jaar worden stap voor stap eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Enkel op deze stapsgewijze manier kan duurzaam gewerkt worden aan autonomie, betrokkenheid en competentie, die drie sleutels tot motivatie. Leerlingen krijgen steeds meer inspraak in de manier waarop ze leerstof verwerken en ermee aan de slag gaan. Om dit te faciliteren maken we gebruik van intern ontwikkelde online leerplatformen die op een hybride manier inzetbaar zijn.

Resultaten

Het resultaat is een gemotiveerde leerling die regisseur wordt van zijn eigen leerproces.
Een eerste belangrijke stap is het werken met Chromebooks in onze school. Elke leerling werkt met zijn eigen Chromebook. Zowel leraars als leerlingen hebben verschillende professionele vormingen gekregen en zijn samen op weg naar een hybride school waarbij plaats- en contactgebonden leren de norm is.
Leerlingen geven zelf aan enthousiast te zijn en zien de meerwaarde van deze manier van werken in. Vooral het feit dat ze tijdens de les de keuze hebben om hun eigen leermethode te kiezen op basis van hun behoeften en op hun eigen tempo kunnen werken, spreekt hen enorm aan!

Tips & tricks

Een verandering gaat altijd gepaard met een zorgvuldige communicatie en voorbereiding.
Iedereen moet mee in het verhaal. Daarom dat we het veranderingsproces participatief en in fasen hebben geïmplementeerd. We hebben sterk geïnvesteerd in opleidingen en menselijk kapitaal

Materiaal

Laptops of chromebooks voor de leerlingen tijdens de lessen. Een leeromgeving die op vlak van infrastructuur ook toelaat om flexibel aan de slag te gaan.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren