De feedbacktool van de Vlaamse Scholierenkoepel: leerlingen geven feedback aan leerkrachten.

Het initiatief

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis en online feedbacktool zodat elke leerkracht betrouwbare en zinvolle feedback kan verzamelen bij zijn/haar leerlingen. Inspraak in de klas, om samen tot het beste onderwijs te komen.

Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. Toch kan feedback bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze kunnen aangeven wat ze hebben gehad aan jouw lessenreeks en hoe ze jou hebben ervaren als leerkracht. De feedbacktool is gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek, zodat je weet dat de feedback die je krijgt betrouwbaar is.

De vernieuwing

In Vlaanderen en Nederland bestaan er momenteel enkele instrumenten die leerkrachten kunnen gebruiken om feedback van leerlingen te verzamelen. Helaas focussen deze vragenlijsten steeds op het onderwijsproces: hoe begeleidt de leerkracht, hoe wordt de cursus geëvalueerd, ... Daar voegen wij nu een belangrijke extra dimensie aan toe: het onderwijsresultaat. Want daar gaat het om: wat hebben leerlingen nu gehad aan die lessen?

Waarom en hoe?

We deden onderzoek naar verschillende vragen om de feedbacktool te maken:
> Waarover moet de feedback gaan?
> Kunnen we één instrument maken voor het hele secundair onderwijs?
> Hoe zorgen we voor een eenvoudig en bruikbaar instrument voor leerlingen en leerkrachten?
Na theoretisch onderzoek, gesprekken met leerkrachten en leerlingen en statistische analyses kwamen we tot de antwoorden.

Praktisch werkt het als volgt: de leerkrachten maken een account, bouwen een vragenlijst en duiden aan in welke klas(sen) ze de vragenlijst willen afnemen. Per klas krijgen ze een unieke pincode. De leerlingen moeten naar de website gaan en deze pincode invullen. Zij kunnen online (via computer of gsm) de vragenlijst invullen. De leerkracht krijgt dan een digitaal feedbackrapport. De Vlaamse Scholierenkoepel biedt verder nog enkele tips en leidraden aan zodat de leerkracht een gesprek kan voeren met zijn/haar leerlingen over deze feedback.

Op https://www.scholierenkoepel.be/feedbacktool bieden we een toolkit voor leraren aan om met de feedbacktool te werken.

Resultaten

We lanceerden de feedbacktool op 7 december 2018. Onder andere VTM Nieuws, Klasse en het radionieuws van de VRT besteedden er aandacht aan..
We stelden de feedbacktool sindsdien reeds voor bij:
De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De aanwezigen van het SOK-congres over kwaliteitszorg (december 2018)
Het Lerend Netwerk HR van GO! onderwijs
Het congres voor directeurs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De Stuurgroep van Veranderwijs
De lezers van het tijdschrift Impuls (editie maart 2019)

Tips & tricks

Vernieuwing in het onderwijs, daar zijn we fan van bij de Vlaamse Scholierenkoepel, maar scholen die in het veranderingsproces hun leerlingen bevragen en betrekken, die verdienen een medaille!

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren