De Feedbackapp: leerlingen geven feedback aan leerkrachten

Het initiatief

Leerlingen zien hun leerkrachten elke dag voor de klas staan en zien hoe ze te werk gaan. Hierbij hebben ze vaak terechte suggesties die ze zouden willen delen. Feedback kunnen geven aan leerkrachten is dan ook een van de voornaamste wensen van scholieren die wij horen bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

Kwaliteitsvol onderwijs, samen met leerlingen, daar gaan we voor. VSK werkt daarom aan een online instrument rond ‘feedback aan leerkrachten door leerlingen’. De ‘Feedbackapp’ is een online programma om leerkrachten op een vlotte en veilige manier feedback te laten vragen aan hun klas en daarna het gesprek te starten. Met als doel: openheid creëren over hoe lessen beter kunnen zodat leerstof nog meer blijft 'plakken’.

De vernieuwing

Je zal ons nooit horen zeggen dat feedback aan leerkrachten onbestaand is in Vlaanderen en dat we iets volledig nieuw aan het uitvinden zijn. Integendeel, heel wat leerkrachten bezorgen ons prachtige voorbeelden. De feedbackmap zette feedback aan leerkrachten op de kaart: http://bit.ly/2nZowBR

Maar ondanks de inspanning leeft dit besef nog lang niet overal. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar erg veel leerkrachten schieten in weerstand van zodra leerlingen feedback willen geven. Het is natuurlijk heel menselijk dat er weinig feedback wordt gegeven van leerlingen aan hun leraar. Feedback geven is namelijk voor alle partijen spannend. Leerlingen willen niet te grof of juist als slijmbal overkomen en een leraar moet zich opeens heel kwetsbaar opstellen. Iets wat de meesten in ons onderwijs niet gewoon zijn. Vanuit deze gedachte zijn we op zoek gegaan naar veilige manier waarop leerlingen hun leraren feedback kunnen geven. Wij denken dat een online manier een grote bijdrage zou zijn aan een open feedbackcultuur in scholen.

Waarom en hoe?

Waarom gaan we hiervoor?
1. Tijd voor meer leerlingbetrokkenheid:
Rudduck (1999) stelt dat de mening van de leerlingen over het functioneren van de leraar, gezien hun positie als bevoorrechte getuigen, uiterst waardevol is (Van Petegem e.a., 2008). Op het einde van het secundair onderwijs hebben ze ongeveer 13.000 uur onderwijs ‘ervaren’. Ze zijn in staat om zich uit te spreken over de manier waarop een leraar bijvoorbeeld zijn lestijd organiseert. Onderzoek in het secundair onderwijs toont aan dat leerlingen in staat zijn om genuanceerde feedback te geven aan hun leraar. Leerlingen waarderen het als een leraar zich niet onfeilbaar opstelt en aan de klas vraagt hoe ze de les ervaren. Leerlingen nemen deze vorm van participatie serieus en voelen zich meer betrokken bij leerkrachten die gericht naar feedback vragen.

2. Betere kwaliteit van de lessen
Het decreet over de kwaliteit in het onderwijs van 2009 en het ROK-kader dat de onderwijsinspectie in 2016 ontwikkelde, vormen de basis van ons initiatief. Het uitgangspunt hierbij is het beleidsvoerend vermogen van scholen om zelf in te staan voor degelijk onderwijs. Elke instelling moet voldoen aan stevige kwaliteitseisen én haar eigen kwaliteit op systematische wijze onderzoeken en bewaken. De manier waarop kiest ze zelf. Van Petegem (2008) stelt dat om van integrale kwaliteitszorg te kunnen spreken, twee belangrijke gegevens voldoende aandacht moeten krijgen. In de eerste plaats betekent dit dat alle aspecten van het werk op school continu onder het vergrootglas moeten liggen: beleid, administratie, programma’s, maar ook het concrete werk van leraren in de klas. In de tweede plaats betekent het ook dat alle participanten betrokken worden bij het streven naar kwaliteitsverbetering. Niet alleen de participatie van beleidsverantwoordelijken en leraren, maar ook de betrokkenheid van de leerlingen.

We zijn niet van plan om een standaard online vragenlijst uit te werken, maar de tool op zo’n manier vorm te geven zodat we op maat van leerlingen en hun leerkrachten kunnen werken. We gaan voor een positieve invalshoek en zorgen ervoor dat leerlingen hun feedback ook opbouwend leren formuleren. De feedbackapp is vrijblijvend en mag nooit verplicht gekoppeld worden aan de evaluatiegesprekken of beoordelingen. De feedbackapp zal te vinden zijn op de website van scholierenkoepel en zal 100% gratis zijn en heel gebruiksvriendelijk voor leerlingen van alle onderwijsniveaus. De app dient voornamelijk om het gesprek te starten.

Resultaten

Wij hopen dat feedback aan leerkrachten vanzelfsprekender wordt. Feedback draagt dus bij tot een open en positief klasklimaat en schept kansen om lessen anders en beter te organiseren. Feedback van leerlingen levert leraren ook interessante informatie op en helpt hen in hun professionele ontwikkeling.

In het voorjaar van 2018 willen we de webapp met de nodige egards lanceren, om zo veel mogelijk leerlingen en leerkrachten te bereiken en het thema "feedback aan leerkrachten" onder de aandacht te brengen. Einde 2017 starten we reeds met de testfase.

Tips & tricks

Vernieuwing in het onderwijs, daar zijn we fan van bij de Vlaamse Scholierenkoepel, maar scholen die in het veranderingsproces hun leerlingen bevragen en betrekken, die verdienen een medaille!

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren