Dagelijks Leren: ondersteuning voor co-teachers en onderwijsvernieuwers

Een reflectie op schooljaar 2018-2019.
Het initiatief

Hallo!

Ik ben Lisa Verhelst, leerkracht en co-teacher. Mijn collega’s en ik besloten enkele jaren geleden een sprong in het diepe te wagen en onze lesaanpak totaal om te vormen. Omdat het niet anders kon.

Sinds 2019 ondersteun ik met Dagelijks Leren scholen of co-teachersteams die daarmee aan de slag gaan. Bovendien wil ik deel uitmaken van een beweging waarin leerkrachten professionaliseren door te leren van elkaar, niet alleen van experten.

De vernieuwing

Leerkrachten leren dagelijks van elkaar. Dagelijks Leren ondersteunt co-teachers en stimuleert grenzeloze samenwerking.

Waarom en hoe?

Wij ondersteunen co-teachers en scholen met een schooloverstijgend en een schoolspecifiek aanbod.

Schooloverstijgend kan je deelnemen aan een aantal intervisies en workshops waarin leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over successen en uitdagingen rond een bepaald thema. We zijn in het bijzonder trots op de aankomende intervisie voor onderwijsvernieuwers, die in oktober van start gaat.

Daarnaast komen we graag naar je school om in gesprek met je team een traject te lopen. We gaan daarbij graag zo concreet mogelijk te werk. Zo kunnen we komen observeren in je klas, een lessenreeks samen uitwerken en uittesten, een bemiddeling houding bij een conflict in je team, ...

Resultaten

"Een eerlijke kijk op ons lesgebeuren. Fijn om de achtergrond over leren leren te horen. Een gestructureerde aanpak, geen overdondering, met de voetjes op de grond. Je voelt klaservaring. Goed gedaan, want we hebben zin om er verder aan te werken." Anonieme getuigenis van een co-teacher na een traject rond motivatie en zelfsturing bij de leerlingen.

Tips & tricks

Mensen die willen co-teachen verwijs ik graag door naar de pagina van Veranderwijs waarin het project van onze school Coovi wordt uitgelegd. De link staat hieronder.

Co-teachers die van elkaar willen leren via Dagelijks Leren: praat met je team.

1) wat is jullie gedroomde scenario, op welke manier zou je graag lesgeven?
2) op welke manier schitteren jullie nu al?
3) wat zijn jullie uitdagingen en werkpunten?
4) welke ondersteuning hebben jullie daarbij nodig?
5) hoe zal je die ondersteuning verankeren in je schoolwerking?

Materiaal

Enkele boeiende boeken:

Kirschner P., L. Claessens & S. Raaijmakers (2018) Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Pdf in de bijlage.

Van Acker T. & Y. Demaertelaere (2014). Scholen slim organiseren. Anders werken met goesting.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren