Creatool- techniek spelenderwijs ontdekken

We lanceerden kort geleden de oproep om het probleem van 'de vloer is lava' op te lossen. Deze hype is meestal gekend door de leerlingen, wat hen alleen maar meer motiveert om een oplossing te zoeken.
Het initiatief

Met behulp van de Creatool-set, ontdekken kinderen spelenderwijs technische structuren en principes.

De vernieuwing

Techniek wordt in het onderwijs veelal beperkt tot vaste, theoretische lessen. De kinderen kunnen hierbij soms wel experimenteren, maar vaak binnen de vaste lesstructuur. De uitkomst ligt dan ook meestal op voorhand vast. Creatool biedt de mogelijkheid om de kinderen spelenderwijs oplossingen te laten zoeken voor technische problemen.

Waarom en hoe?

We proberen steeds te vertrekken vanuit een probleemstelling vanuit de leefwereld van het kind. Hiervoor hebben we enkele doe-fiches opgesteld met vrijblijvende suggesties. De leerkracht gaat SAMEN met de leerlingen op zoek naar oplossingen.

Resultaten

Scholen die de box aankochten, verklaren vrijwel unaniem dan de leerlingen (en leerkrachten) helemaal weg zijn van het materiaal. Naast de verhoogde motivatie en uiteraard de uitgebreide inzichten rond technische systemen, is het gebruik van Creatool ook handig om aan probleemoplossende en samenwerkingsvaardigheden te werken.

Tips & tricks

Ga mee op onderzoek met de leerlingen! Bepaal op voorhand niet hoe 'de ideale oplossing' eruit moet zien, maar laat hen zelf ideeën aanbrengen en uitvoeren.

Materiaal

Wij hebben de basisset en een uitbreidingsset. Meer foto's zijn te vinden op onze website en onze Facebookpagina.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren