Community Maatschappij en Welzijn

Het initiatief

We plaatsen de ontwikkeling van de leerling centraal vanuit een focus op zelfreflectie, zelfsturing, teamwork en talentontwikkeling. Om onze leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke leerpad gaan we met een kernteam van 3 leercoaches over de grenzen van de richtingspecifieke vakken en vakleerkrachten heen flexibel aan de slag met helder geformuleerde leer- en ontwikkelingsdoelen. We dagen onze leerlingen uit om zich in hun kracht te ontwikkelen in onze warme, veilige leeromgeving.

De vernieuwing

Dankzij de pedagogische aanpak die we nog kunnen optimaliseren in onze nieuwe leer- en leefomgeving zal de zelfsturing van de leerlingen verhogen. Ook kan er ingezet worden op het samenwerkend leren, waarbij leerlingen elkaar stimuleren en bijsturen. Zo willen we dat de kennis en vaardigheden verworven door de leerlingen uitgewisseld kunnen worden over de verschillende leerjaren heen. Uiteraard willen we een voorbeeld van een good practice zijn voor collega's van onze school en andere scholen en willen we geïnteresseerden zeker meenemen in onze werking en de voordelen ervan.

Waarom en hoe?

HOE?
Onze nieuwe leeromgeving moet zelfsturing stimuleren: de leerlingen kunnen via de weekplanning zelf bepalen welke opdrachten ze wanneer aanpakken. Hierbij kunnen ze kiezen uit opdrachten uit de verschillende domeinen. Leerlingen gaan zelfgestuurd aan de slag, maar ook samenwerkend leren waarbij ze elkaar stimuleren en bijsturen is cruciaal. Er zullen steeds 1 of meerdere leercoaches in de leeromgeving aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden. Deze collega's leggen in de aangeboden opdrachten ook over de vakken heen verbanden, wat de leerlingen zal toelaten om inzichten van het ene vak in het andere vak toe te passen. Ook het verwerven van leerstrategieën krijgt in dit aanbod een plaats.

WAAROM?
In onze richting komen leerinhouden aan bod uit de toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie. Deze worden functioneel geïntegreerd in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. Zelfgestuurd werken vraagt in eerste instantie meer verwerkingstijd aangezien de leerlingen zelf op zoek moeten gaan naar de inhouden, hun werk moeten plannen en uitwerken. Omwille van de vakoverschrijdende opdrachten en de focus op het verwerven van leerstrategieën zullen de leerlingen echter ook tijd winnen. Zo wordt het voor de leerlingen gemakkelijker om de transfer naar andere domeinen te maken en zullen ze de leerstof beter beheersen. In deze rijke omgeving vinden we het belangrijk om leerlingen ruimte voor initiatief en autonomie te geven. De afgelopen maanden hebben ons getoond dat onze leerlingen het fijn vinden om zelfgestuurd aan de slag te gaan. Uit een schoolbrede bevraging blijkt dat 90% van de leerlingen het goed vindt om met een weekplanning aan de slag te gaan waarin alle vakken opgenomen worden. 81% van de ouders geeft aan dat zijn/haar kind gegroeid is in zelfstandigheid. Wij willen deze lessen en de aanpak met de leerling aan het stuur nu niet alleen in onze lespraktijk maar ook in de leer- en leefomgeving doortrekken.

Resultaten

Dankzij ons project willen we leerlingen zien met een open houding die hun community als hun thuisbasis aanvoelen, die weten waar ze goed in zijn en waarin ze zich verder moeten versterken, die van en met elkaar willen en kunnen leren en die een leerhonger voor het leven ontwikkelen.

Tips & tricks

Zorg eerst voor een sterk en complementair team
Ga samen aan de slag vanuit de noden van de leerlingen.
Betrek de leerlingen stapsgewijs in het project.
Neem je tijd en werk met prioriteiten.

Materiaal

We gaan werken met flexibel, moduleerbaar materiaal zodat de ruimte kan worden aangepast aan de noden van de individuele leerling en/of klasgroep.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren