Communicatieversterkend werken bij jongeren met ASS door middel van ICT.

Het initiatief

We willen onze jongeren met ASS die zwak zijn in Franse of Engelse communicatie, de mogelijkheid geven om één uur zelfstandig deze taal te leren spreken. De jongeren die juist sterk zijn op taalgebied, willen we de mogelijkheid geven om één uur een nieuwe taal te leren spreken. Door middel van ICT: eigen laptop en een headset die kwalitatief zeer goed is zodat ze samen in een klas luidop deze taal kunnen aanleren en een kwaliteitsvol digitaal programma om de taal aan te leren.

De vernieuwing

Het is de eerste keer dat we langs deze weg, door middel van ICT, digitale taalprogramma's, de spreekvaardigheid van onze leerlingen willen versterken. Doordat taal en communicatie zeer moeilijk zijn voor onze jongeren, werd er eerder gedispenseerd. Nu willen we langs deze weg hun taalvaardigheid versterken opdat ze meer zelfvertrouwen zouden krijgen om de vreemde taal te spreken

Waarom en hoe?

Communicatie is voor de meeste jongeren met ASS al zeer moeilijk in de eigen taal, laat staan in een vreemde taal. Vanuit de doorlichting werd ook nog eens benadrukt dat we veel meer moesten inzetten op communicatie bij de vreemde talen. Vanuit de laatste eindtermen rond digitale competenties en mediawijsheid wordt gesteld dat de leerlingen moeten leren computationeel denken en handelen. Het probleem oplossen van communicatie via ICT, door het zelfstandig digitaal aanleren van een vreemde taal, kan de communicatie versterken. Een groot probleem van het klassikaal aanleren van een vreemde taal -naast de moeilijkheid op zich voor onze jongeren- is de schroom om luidop te durven praten voor de hele klas en zelfs in een één één relatie met de leerkracht. Doordat iedereen via een headset en microfoon luidop kan praten, hoort niemand elkaar spreken. Als positieve feedback gegeven wordt over hun uitspraak, dan kan dit zorgen voor meer zelfvertrouwen om de taal te spreken in de klas en zelfs om deze taal te spreken buiten de schoolse context, waarvoor in eerste instantie een vreemde taal wordt aangeleerd.

Eén lesuur wordt voorzien waar de leerlingen van het tweede jaar zelfstandig aan een computer met headset zich versterken of verdiepen in een vreemde taal. Dit wordt ondersteund door twee leerkrachten. In de loop van het jaar moet zich dit uiten in meer zelfvertrouwen om te durven spreken in klasverband. Ook betere resultaten voor spreekvaardigheden op toetsen en examens in de loop van het jaar en naar het derde jaar toe. In de derde graad gaan de leerlingen naar Parijs. Het jaar daarop naar Londen. Dit kan mee motiveren om de vreemde taal machtig te worden.

Resultaten

We willen onze jongeren met ASS vaardiger maken, meer zelfvertrouwen geven om te durven een vreemde taal te leren spreken, door hen eerst heel zelfstandig en enkel met de computer de uitdaging aan te gaan om dan de stap te zetten naar de klas en daarna de stap buiten de schoolse context, waarvoor in eerste instantie een vreemde taal wordt aangeleerd. We merken een hele positieve reactie bij de leerlingen en ze durven nu al na een paar maanden meer de taal te praten in de klas.

Materiaal

laptop, headset, digitaal taalprogramma

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren