Collegiale visitatie: leren op z'n puurst

Het initiatief

Via de website collegialevisitatie.be zorgen we ervoor dat leerkrachten die graag hun deur openzetten voor collega's, elkaar ook makkelijk kunnen vinden.

De site bestond eerst in Nederland, maar het concept was makkelijk te kopiëren naar de Vlaamse (en Belgische) context.

De vernieuwing

Leren van je collega's is een vorm van professionalisering die intern in scholen wel al wat ingeburgerd is. Fantastisch, want het vergt wel wat moed en het zich kwetsbaar opstellen t.a.v. je collega's. Alhoewel, dat laatste is niet van toepassing als je enkele goeie afspraken maakt.

Collegiale visitatie bij collega's van andere scholen, zelfs aan de andere kant van het land.... dat is wat wij mogelijk willen maken. Misschien iets laagdrempeliger gezien het een vreemde betreft, maar je moet elkaar wel weten te vinden natuurlijk.

Leerkrachten die graag eens over het muurtje willen kijken, kunnen nu iemand zoeken op collegialevisitatie.be. Je kan ook aangeven dat iemand anders ook bij jou op bezoek mag komen.

Waarom en hoe?

Het is voor iedereen duidelijk dat je als leerkracht over een enorme gereedschapskist aan vaardigheden en kennis moet bezitten om de uitdagingen van de job het hoofd te kunnen bieden. Wie niet professionaliseert, zal vroeg of laat ervaren dat de tijd hem / haar ingehaald heeft. Het kan zo verfrissend zijn om kleine ingrepen in het klasgebeuren in werking te zien. Zien dat het werkt, omdat iemand anders het al heeft uitgeprobeerd.

Ook voor de ontvangende collega is het een verrijkende ervaring, want ongetwijfeld krijg je professionele feedback, info die je alleen kan krijgen door iemand eens vanop een afstand, vanaf de zijlijn, jouw aanpak te laten observeren. Observeren, niet evalueren. De feedback die je krijgt na zo'n bezoek opent ogen, bevestigt of stelt in vraag... maar hoe dan ook, je komt er wijzer en sterker uit en je bouwt je eigen persoonlijk lerend netwerk verder uit.

Resultaten

We zien dat enkele collega's het al opgepikt hebben en zichzelf letterlijk op de kaart hebben gezet, om door anderen gevonden te worden. We hopen dat enkele honderden leerkrachten hun voorbeeld volgen en dat collegiale visitatie niet langer ervaren wordt als 'een indringer in de klas die op je vingers komt kijken', maar als een aanbod om anderen en jezelf als leerkracht sterker te maken. Vanuit eigen autonomie. Vanuit de wil om als leerkracht verder te investeren in je job.

Tips & tricks

Op de site staan enkele linkjes naar klasse.be, waar het thema al ter sprake kwam en er goeie tips staan om er een succes van te maken.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren