BuSO Ten Dries een vitale school, we versterken het schoolteam door acties te organiseren en in te zetten op kracht, flow en veerkracht.

Het initiatief

Stress is niet te vermijden en niet noodzakelijk negatief. Om stress positief aan te wenden dienen werknemers veerkrachtig te zijn. A.d.h.v. het huis van vitaliteit trachten wij op de verschillende verdiepingen (gelijkvloers: fysieke en mentale gezondheid, eerste verdieping: competenties en talenten, tweede verdieping: normen en waarden, derde verdieping: school als organisatie) acties te ondernemen om medewerkers hierin te ondersteunen. Een coach van SamenWijs ondersteunt ons hierin.

De vernieuwing

We willen we een ontmoetingsplaats creëren om even weg te zijn van de schoolse setting, een plaats om te connecteren. De huidige leraarskamer is te beperkt om werkplek en rustpunt te combineren. We willen onze identiteit van een warme, open en familiale werkplaats borgen. Om deze reden plaatsen we een gezellig ingerichte canvastent neer op ons terrein.

Ten tweede implementeren we het kader 'school vol vitaliteit' in ons beleid om medewerkers vlot te laten bewegen binnen het stress-continuüm. Er zijn acties op de verschillende verdiepingen van de "school".

Waarom en hoe?

Vanuit de bevraging (WeS-P: Wellbeing Survey) van Provikmo, is er gebleken dat er nood is aan preventie voor burn-out en re-integratie na burn-out. Dit in combinatie met de coronamaatregelen waarbij bubbels zorgden voor (letterlijke en figuurlijke) afstand tussen medewerkers, willen we inzetten op verbinding, persoonlijke groei, aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid, elkaar naar waarde schatten en werkbaar werk.
Acties:

Gelijkvloers: fysieke en mentale gezondheid
- creëren van een plaats waar leden van het schoolteam even kunnen "zijn" of verbinden.
(september)
- inrichten van de tent als teambuildingsactiviteiten (oktober).

Eerste verdieping: competenties en talenten:
- coaching van het team in functie van teamtalent en complementair samenwerken door
SamenWijs.
- opleiding van beleidsmedewerkers voor het voeren van coaching gesprekken.

Tweede verdieping: Normen en waarden
- Tijd maken om stil te staan bij de persoonlijke drijfveren en de unieke bijdrage van elke
medewerker in het realiseren van de schoolmissie.

Derde verdieping :School als organisatie
- Bevraging medewerkers WellBe (september) en hieruit concrete actiepunten opnemen

Resultaten

Wij beogen doelen op korte en lange termijn
Korte termijn:
- Bewustwording van de verschillende verdiepingen (niveaus) van vitaliteit en inzien dat dit een
gedeelde verantwoordelijkheid is.
- Medewerkers de kans geven om zich op te laden of tot rust te komen en elkaar opnieuw te
ontmoeten.
- Verder zicht krijgen op de eigen- en teamtalenten
Lange termijn:
- een sterk en gedragen beleid rond welzijn, vertrekkende vanuit een samenwerking tussen
twee scholen die een gezamenlijk beleid schrijven (BuBaO en BuSO Ten Dries).
- personeel die veerkrachtig is en zich vlot kan navigeren op het stress-continuüm dit ter
preventie van burn-out.
- Teamtalenten inzetten om de onderwijskwaliteit te verhogen.

Tips & tricks

- Er is bij ons een groot draagvlak voor het inzetten op teamzorg. De medewerkers vragen zelf naar verbinding op alle niveaus.
- Medewerkers met verschillende rollen willen actief hun steentje bijdragen aan dit thema. Het uitwerken van acties geeft energie.

Materiaal

We werken samen met Samenwijs.
We plaatsen een tent van Canvascamp

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren