Blik op zelfsturend leren

We nemen je mee in de opbouw van onze projecten. Visie in actie!
Het initiatief

We bereiden onze leerlingen voor op een maatschappij die snel verandert en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Binnen het leren wordt een bewust evenwicht gezocht tussen instructief en zelfgestuurd leren in leeromgevingen die een open, breed en gepersonaliseerd aanbod mogelijk maken.

De vernieuwing

We hebben de doelen van wereldoriëntatie opgedeeld in 5 grote thema's: 'wij', 'wij en de buurt', 'wij en de dingen', 'wij en de wereld' en 'wij en de natuur'. De grote thema's worden in alle klassen toegepast. Afhankelijk van de activiteiten of de te behalen doelen werken we klasdoorbrekend. Zo leren we met en van elkaar. Leerkrachten creëren een rode draad vanuit onze drie pijlers (coöperatieve strategieën, zelfsturend leren en proactieve participatie) en de doelen die geselecteerd zijn per thema. Bij elk groot thema -worden de muzische domeinen betrokken. We hebben op school voor elk domein een talentleerkracht. De leerlingen roteren en raken zo elk domein per thema meermaals aan. Doordat de combinatie w.o.-muvo niet altijd een evidente combinatie is, ga je automatisch out of the box denken.

Waarom en hoe?

We werken gedurende een langere periode aan een project; Dit geeft ons de kans om breed te beleven en samen met de leerlingen zijweggetjes in te slaan om een onderwerp dieper te onderzoeken. Zo bepalen leerlingen deels mee wat ze willen ontdekken (Wat wil je weten? Doen? Maken?)

Resultaten

Leerlingen komen sneller tot leren als de leerstof betekenisvol is. Ze bepalen mee de inhoud van de projecten. Door Muvo te koppelen aan het project en de talenten in te zetten van de leerkrachten en leerlingen krijg je mooie projecten waarbij je inzet op betekenisvol, zelfsturend en sociaal-creatief leren.

Tips & tricks

Onze werkdag eindigt niet om half 4, maar we steken dagelijks onze koppen bij elkaar (met mondmasker weliswaar). Werken tot 17,00 uur is een evidentie om onze werking optimaal te kunnen uitrollen.

We werken met een Brainstorm bord in de leraarskamer a.k.a. het bangelijkeBLIKbrainstormbord.

Wij zijn een onwaarschijnlijk gedreven en creatief team! Alle neuzen in dezelfde richting en kritische tegenover elkaar. Open en transparante communicatie is noodzakelijk.

Materiaal

Geen extra materiaal

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren