Biblabo: ondersteuning van een nieuwe manier van leren

Het initiatief

We richten een deel van onze bib tegen september 2017 in als Biblabo: een eigentijds open leercentrum en medialab, met een aanbod voor het onderwijs (digitale middelen en bijhorende expertise). Als proefproject zetten we samen met een testklas (6de leerjaar van Basisschool OLV Vlaanderen Kortrijk ) tijdens het najaar 2017 een traject op rond verbeelden, maken en vertellen. We werken aan de vaardigheden van de 21ste eeuw: geletterdheid (talig en digitaal), samenwerken, creatief denken, probleemoplossend werken, …

De vernieuwing

De bibliotheek is al sinds vanouds een partner en ondersteuner van het onderwijs. Met het Biblabo willen we hieraan een innovatieve invulling geven die past bij 21ste-eeuwse onderwijsideeën. We lieten ons inspireren door ideeën rond de Future Classroom (http://fcl.eun.org/) en onderwijsvernieuwers in onze regio.

Waarom en hoe?

We willen een open leercentrum/medialab ('Biblabo') inrichten met verschillende zones: studeer/consulteerplek, samenwerkplek, maak/creëerplek en begeleiding/doorverwijsplek. De bibliotheek voorziet faciliteiten, materiaal, knowhow en methodologische ondersteuning gratis of aan zeer democratische prijzen door het niet-commerciële karakter. De doelgroep voor ons Biblabo is breder dan het onderwijs, maar scholen, leerkrachten èn individuele
leerlingen zijn hierin een zeer belangrijk segment.

Concreet voor het Storytelling project hanteren we een vernieuwende manier van werken,waarbij samenwerking, ondernemerszin en creativiteit voorop staat. Leerlingen maken in team een verhaal, brengen dit tot leven met een variatie aan technieken (Lego, 3Dprinting, tekenen via de tekentablet, foamcutting, ....) en experimenteren met 360 camera's, stop-motion, greenscreen, ... De nadruk ligt op het creatieve en het werkproces, wat ze zelf ook documenteren. We werken dit samen uit met één testklas, maar vertalen dit in een aanbod voor alle scholen in onze stad. Voor de uitwerking van het storytellingproject kunnen we rekenen op de expertise van CultuurConnect.

Resultaten

We willen de opgedane expertise en onze middelen en faciliteiten optimaal inzetten voor het onderwijs. Dit door het ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten, maar ook door het uitleenbaar maken van de middelen in het medialab en het beschikbaar maken van de faciliteiten.
Zo worden leerkrachten in hun lespraktijk kwalitatief ondersteund en kunnen ze experimenteren in de eigen school èn/of in de bib. Individuele leerlingen kunnen in het toekomstige open leercentrum dezelfde ruimtes en middelen gebruiken in functie van schoolopdrachten.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren