Betekenisvol en effectief hybride leren in de 21e eeuw.

Het initiatief

Het project wil directies helpen bij het ontwikkelen en uitwerken van een doordachte visie rond blended leren en deze concreet te vertalen naar de schoolwerking.

Het is onze bedoeling om blended of hybride leren écht betekenis en vorm te laten krijgen. We willen helpen om online & offline leren meer te laten worden dan de som van hun onderdelen. Daarbij zullen we technische middelen verkennen en daar telkens een pedagogische vraag bij stellen. We onderbouwen ons verhaal vanuit wetenschappelijke inzichten en tonen inspirerende praktische voorbeelden. We willen een effectieve blend die bijdraagt aan meer motivatie & betrokkenheid, met aandacht voor de veranderende rol van de leraar, voor kwetsbare groepen, voor een warme verbinding met iedereen. Bovendien vertalen we dit ook naar hoe differentiatie en evaluatie op een hybride wijze vorm kunnen krijgen.

De vernieuwing

Het gaat om het verankeren van blended leren aan de hand van pedagogische thema's. We hebben in coronatijden geleerd wat het digitale aan meerwaarde kan hebben. Binnen dit project wordt nog een stap verdergezet en gekeken naar de mogelijkheden om het regulier in te bouwen bij vormen van differentiatie en evaluatie. Uiteraard is het betrekken van kansengroepen in deze manier van werken een uitdaging die we niet uit de weg gaan.

Waarom en hoe?

Op heel wat terreinen zijn scholen zoekende om jongeren sterker te kunnen betrekken bij het onderwijsgebeuren. Dat vraagt andere manieren om het onderwijs vorm te geven. Het digitale biedt daarin ontzettend veel mogelijkheden, maar vooral in de mix met fysiek onderwijs kan een sterk alternatief bieden.. In dit project willen we met scholen op zoek gaan naar de meest effectieve blend.

Hoe?

We installeren een kernteam en voorzien activiteiten doorheen jaar 2021 (vanaf januari tot december).

Overzicht van de activiteiten die zowel digitaal als fysiek plaatvinden:
1. We bieden inhoudelijke ondersteuning via een digitale cursus (met tussentijds fysieke of digitale intervisies) aan rond 5 verschillende thema’s:

- visieontwikkeling blended leren
- de organisatie van blended leren
- de veranderende rol van de leraar (met aandacht voor feedback, zelfsturing, differentiatie)
- het bereiken van kwetsbare groepen in een blended leeromgeving (met aandacht voor communicatie, pc-projecten, organisaties die mee ondersteunen, succesfactoren voor deze groep)
- een ‘sense of belonging’: maximaal verbinden met leerlingen

2. We helpen een breed draagvlak te creëren via de kamvuurmethodiek of een rondetafelconferentie.

3. We installeren een netwerk tussen alle betrokken scholen van het project om het samen leren en mekaar inspireren vorm te geven.

4. We bieden op vraag tussentijds webinars & podcasts aan met inspirerende voorbeelden.

Resultaten

We verwachten als resultaat:
- een doordachte visie op blended leren per school
- concrete voorbeelden van hoe deze visie vertaald wordt in de klas, per vak, per studierichting
- concrete voorbeelden van blende leren om te differentiëren en evalueren.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren