Bestaande beroepsopleidingen toegankelijk maken voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme

Het initiatief

In Vlaanderen worden jongeren met een verstandelijke beperking uitgesloten van een volwaardige beroepsopleiding. Ze worden onvoldoende voorbereid op (ondersteunde) tewerkstelling in een gewone werkomgeving. Nochtans wil de overheid meer kinderen met een beperking een plaats in het gewone onderwijs bieden (M-decreet).

De vernieuwing

LetsCo ontwikkelt een vertaalmethodiek om bestaande opleidingen toegankelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme.

Hiervoor werken we samen met onderwijspartners. We leggen de inhoudelijke pijlers van LetsCo naast het bestaande aanbod en vertalen dit:
• IK (persoonlijke groei, talent)
• MIJN WERK (werkplek en collega’s)
• PRAKTIJK (oefenplek, stage)

Talentdenken is de rode draad doorheen het opleidingsaanbod. We geven de succesfacoren van LetsCo (duaal leren, talentdenken, jobmatching, jobcrafting, begeleiding op de werkvloer) een plaats in een bestaande opleiding.

We passen de bestaande opleiding aan:
• aanpassen in tijd en methodieken zodat meer leerlingen het gewone traject kunnen doorlopen.
• een aangepaste opleiding maken die toeleidt tot het 'co-statuut': b.v. co-medewerker in de kinderopvang, animator in de ouderenzorg. Dit betekent dat deze jongeren een aangepaste rol opnemen in de kinderopvang.

“Een job hebben is belangrijk om met mensen zonder beperking in contact te komen. Anders is je wereld maar klein.”
Lien, studente

Waarom en hoe?

Stel: je bent 12 jaar oud en je krijgt te horen dat je nooit zal kunnen werken.
Jouw toekomst? Een afzonderlijke plek tussen andere mensen met een beperking.

Zo vergaat het Lien. Ze groeit op met het perspectief dat werken in de samenleving niet voor haar is weggelegd. Nochtans is haar droom kleuterjuf worden.
Tot Lien de opleiding co-begeleider in de kleuterklas kan volgen. Ze ontdekt haar talenten. De kleuters kijken naar haar op. Dit is voor juf Lien onbeschrijfelijk.

In Vlaanderen worden jongeren met een verstandelijke beperking uitgesloten van een volwaardige beroepsopleiding. Ze worden onvoldoende voorbereid op (ondersteunde) tewerkstelling in een gewone werkomgeving. Nochtans wil de overheid meer kinderen met een beperking een plaats in het gewone onderwijs bieden (M-decreet).

Resultaten

"Het is een positief verhaal, ook voor de kleuters. Zij komen in contact en leren omgaan met iemand met een beperking. Die zijn belangrijke waarden die ze meekrijgen. Als het lukt, zijn alle partijen ermee gediend." Patricia, kleuterjuf

Impact
• kinderen krijgen meer rolmodellen met een beperking te zien
• scholen stellen zich meer open voor leerlingen met een beperking (M-decreet)
• meer leerlingen met een beperking kunnen een volwaardige rol opnemen
• meer mensen met een beperking vinden inclusieve tewerkstelling
• een concrete vorm van duaal leren wordt zichtbaar voor leerkrachten.
• minder jongeren zijn schoolmoe
• ook leerlingen zonder een beperking worden beter ondersteund om een opleiding af te werken
• als we inzetten op opleiding en tewerkstelling, dragen we bij tot een betere kwaliteit van leven van deze jongeren en een inclusievere samenleving.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren